Tillbaka

Vårt engagemang för Ukrainas folk

Alltsedan kriget i Ukraina bröt ut så har vi samlat oss kring engagemanget för och kring Ukrainas folk. Vi som folkbildare och civilsamhällsaktör har bestämt oss för att ställa våra resurser till förfogande. I hela Studieförbundet Vuxenskolan sker nu olika typer av insatser.

I lördags gick utbildningsminister Anna Ekström ut i Rapport och sa att vi som studieförbund har en viktig roll i att erbjuda språkundervisning i det som vi kallar för "Svenska från dag 1".

Detta är redan igång, vilket självförvaltningsmodellen som folkbildningen verkar inom, möjliggör. Vi behöver inte vänta på att någon ska ge oss ett uppdrag eller trycka på någon knapp. Detta sker just nu och genom samverkan med kommuner och föreningar över hela landet.

Studieförbundet Vuxenskolans roll är folkbildande. Vårt engagemang sträcker sig längre och är mer omfattande än här och nu. Den som deltar i vår verksamhet får inte bara lära sig svenska eller samhällskunskap. I studiecirkeln sker ett möte med andra människor, med annan verksamhet och det bildas en gemenskap som sträcker sig långt utanför den specifika insatsen.

Vi gör det vi alltid gör, studiecirklar ihop med deltagaren. Där möten sker, där lärandet skapas gemensamt och där deltagaren är med och styr sin och cirkelns utveckling. En demokratiskola värd att prata mer om i en tid som denna.

Johan Fyrberg, förbundschef