Tillbaka

Vårt uppdrag finns i hela landet, varje dag.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som erbjuder fritt och frivilligt lärande och stöd till det lokala civilsamhället. Det är också genom samarbete med studieförbunden som många föreningar kan erbjuda sina unika kulturupplevelser och tillfällen för bildning och utveckling.  

Men vi nöjer oss inte där. De som en gång varit med i en studiecirkel kommer ofta tillbaka. Det är bra, men på samma gång finns det ett utanförskap. De som inte deltar i vår verksamhet missar inte bara tillgången till bildning och kultur, de hamnar även utanför de nätverk och det sociala kapital som skapas här.  
 
Därför vilar det ett tungt ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler personer i alla delar av samhället och i alla delar av livet för att kunna erbjuda fri och frivillig bildning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling till alla överallt. 

Vårt uppdrag är inte förändrat trots ett år av pandemi och den kritik som lyfts i debatten kring studieförbundens förmåga att genomföra verksamhet utan risk för fusk och fel. Det är utmaningar som vi jobbar med, genom såväl verksamhet för att öka människors psykiska hälsa som flera åtgärder för säkrare rapportering. Vårt uppdrag är precis som när vi bildades för över hundra år sedan, en nyckelfaktor för utvecklingen av individ, samhälle och den liberaldemokratin.  

I studiecirkeln skapas det demokratiska och brett bildande samtalet mellan deltagare och cirkelledare. Studiecirkeln bygger på att människor samtalar och genom samtalet delar med sig något av sig själv till en annan människa. Det är när du delar med dig och lyssnar på en annan människanär vi bryter våra åsikter mot varandra och börjar lära tillsammans som vi utvecklas och utvecklar samhälletDet är det som är folkbildningens, och SV:s, idé.  

Inga av dessa stora ord skulle vara av värde om det inte vore för kärnan som fyller ut orden. Folkbildningen utvecklas och drivs av personer som Quinten som, utifrån våra läsecirklar med personer med en intellektuell funktionsnedsättning, fick dela ut Sveriges första pris för lättläst litteratur. 

Hållbar utveckling är vårt uppdrag i hela landet – under hela året. Det är de engagerade cirkelledarna Pa Modou, i verksamheten för unga hiphoppare i förorter, och Roland, 90 år, som driver digitala samtalscirklar för att möta den växande ensamheten. Det är Anette som möter framtidens bönder och matförädlare i cirklar kring hållbar utveckling och tusentals andra runtom i hela landet som är folkbildningen idag. 

Vår verksamhet kan inte förminskas till enskilda ämnen, det arbete vi bedriver som studieförbund bidrar i sin helhet till att stärka demokratin, individens rättigheter och lokal utveckling. 

 
Studieförbundet Vuxenskolan 
300 folkbildare och ledare från hela landet samlade till Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma den 22 maj 2021.