Hantverk & konst

OBS Framflyttad tillsvidare, nytt datum kommer så snart läget stabiliserats

Människan har i alla tider varit en kreativ varelse med ett behov av att utrycka sig i bild och form. Akvarell är en av världens äldsta måleritekniker med anor från flera århundraden före vår tideräkning, och är även i dag en av de populäraste uttrycksformerna inom målning.

Nu bjuder Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med konstnären Rickard Vakìl in till en helgkurs i akvarell. Kursen riktar sig till dig som redan sysslar med akvarellmåleri men som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper.

Tema för helgen är "personligt måleri"

Richard vägleder dig utefter dina förutsättningar och tidigare erfarenheter att utveckla din teknik och förmåga under helgen. Han kommer att visa på egna erfarenheter från sin tid som akvarellkonstnär, och vill att du har med dig egna tidigare målningar att arbeta och utvecklas ifrån.

Ledare: Richard Vakìl, bildkonstnär och författare. Richard har levt på sin konst sedan 1994 och har under sin tid som aktiv konstnär haft utställningar över hela landet. 2016 utsågs han till Nobelkonstnär och har tre år i rad utformat diplom till nobelpristagare. Under sju terminer har Richard hållit kurser i akvarellmåleri på Ljungskile Folkhögskola.

Fredag: 17: 00 - 20:00 Introduktion samt genomgång av helgens upplägg.
Lördag - söndag: 09:00 - 17:00.
Ta med lunch, tillgång till micro finns.

Medtag eget materiel samt gärna tidigare/aktuella målningar som underlag för helgen.

Välkommen!