Hälsa & välbefinnande, Mat & dryck

FÖRELÄSNING SJÄLVLÄKNINGSLÄRA

Självläkningslära är läran om livsprocesserna och de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom återvinner hälsan på ett naturligt sätt. Självläkningslära är naturlig frisk- och sjukvård som ställer helheten i centrum.

Självläkningsläran vänder sig till den som vill leva i god hälsa eller återvinna hälsan på naturligt sätt, utan mediciner.
Den är baserad på vetenskap och 200 års praktisk erfarenhet.

Följande ämnen kommer behandlas:

• Självläkningslärans, Naturläkekonstens och Spa-rörelsens okända historia.
• ”Hemligheten” med läkning – och varför nästan ingen känner till den.
• Orsaker till sjukdom och orsaker till hälsa
• Mental hälsa, positivt tänkande och positivt görande
• Nervenergi och cirkulation
• Whole Fresh Food
• Hydroterapi (vattenbehandlingar)
• Feber – naturens egen läkningsprocess
• Behandlingsprinciper för akut och kronisk sjukdom.
• Naturens inre läkande kraft och Läkningscykeln
• Lagomlagen om hälsa och näring
• Miljön och de naturliga elementen
• Enkla sätt att hålla sig friskare
• Frågor och svar

Föreläsare är Eric Karlsson, självläkningslärare (Australien) och leg. naprapat (Sverige), som tidigare under helgen håller i en Vildaväxtvandring samt ett kvällsföredrag om Whole Fresh Foods. Om du har deltagit i någon av dem får du reducerat pris på denna föreläsning och betalar enbart 550 kr. Övriga betalar 750 kr.
Paketpris Vildaväxtvandring, Whole Fresh Foods och Självläkningslära 1400kr!

Mer information om självläkningslära: www.self-healing.eu