Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som har barn med NPF-diagnos som är mellan 4-10 år.
Vi träffas sex gånger under hösten. Vi kommer att beröra ämnen som vardagssituationer,
förhållningssätt till våra barn, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i
vardagen.

Vi kommer även att få besök från specialpedagog, och psykologbesök från Bräcke Diakoni.
Samtalsgruppen är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Autism Sverige, Attention, Jönköpings kommun och Bräcke Diakoni.


LEDARE
Sofia Dalarud

BRA ATT VETA
• Vi skickar kallelse inför kursstarten via e-post
• Vi förbehåller oss rätten att ställa in/flytta fram kursen om vi inte får tillräckligt med anmälda deltagare

FRÅGOR?
Kontakta Molly Gassberger, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 08, molly.gassberger@sv.se