Funktionsrätt

Varje människa är unik. Alla har olika förutsättningar och behov. Och alla är lika värda. Funktionsrätt finns till för alla som har ett behov av extra stöd i vardagen. Alla ska utifrån sin egen livssituation ges möjligheter att utvecklas och bli delaktiga i samhället. Vi stärker människors självkänsla utifrån deras egna förutsättningar. Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt. Vi vänder oss till personer med en diagnos, en sjukdom, ett beroende eller en funktionsnedsättning. Vi vänder oss också till anhöriga och som stödjer någon av målgrupperna.

Vår verksamhet är till för alla

SV arbetar för att alla människor utifrån sin egen situation ska få möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker, skapa nya intressen och vara delaktiga i samhället. Vi vill väcka nyfikenhet, förverkliga drömmar och ge verktygen för att växa.


Vi bidrar till att stärka människors självkänsla utifrån deras egna förutsättningar, alla är vi unika och alla är vi lika värda!


SV erbjuder ett brett utbud av studiecirklar och kurser som är tillgängliga för alla. Vi har även grupper för dig som vill träffa likasinnade - tveka inte på att kontakta oss om du har frågor eller inte hittar det du söker.

Projekt för personer med funktionsnedsättning

SV Kalmar län har lång erfarenhet av folkbildningsverksamhet tillsammans med människor som har olika behov och förutsättningar. Vi har utvecklat, drivit och deltagit i många spännande projekt. Du kan läsa mer om några av dessa nedan.


Anhöriggrupper

Är du anhörig, närstående, personal eller bara intresserad av att få kunskap och vill lära dig mer om en viss sjukdom eller funktionsnedsättning? Då är du välkommen att vara med i våra samtalsgrupper.

Högläsning

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Kalmar län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Du som högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift.

Samverkan

Vi samverkar med en rad föreningar i Kalmar län som syftar till att skapa ökad kunskap, stöd och aktiviteter för personer med olika diagnoser och deras anhöriga. Tillsammans sprider vi kunskap och arbetar för allas lika värde.