Hälsa & välbefinnande

Sköldkörtelproblematik klassas allt mer som en folksjukdom, samtidigt som många människor hamnar utanför ramarna när det gäller att konstatera en obalans.
Många olika och diffusa symtom kan relateras till en ofullständigt fungerande ämnesomsättning och energiproduktion, det är svårt att diagnostisera och konventionella
blodprov räcker sällan.

Symtom på underfunktion hos sköldkörteln kan ha många olika orsaker, sköldkörteln i sig är sällan grundorsaken, och därför visar proverna normalvärden. Det handlar istället t ex om hormonernas funktion i cellerna och att alla förutsättningar finns för en fungerande ämnesomsättning och för cellernas energiproduktion.

Här finns svaret på många typer av hälsoproblem. Vi fungerar inte utan energi eller utan alla de oändliga och finstämda mekanismer som hela tiden pågår i vår biokemi!

Den här föreläsningen är för dig som vill veta mer om:
• Sköldkörteln och sköldkörtelhormonernas funktion
• Förutsättningar för bra ämnesomsättning
• Cellernas energiproduktion
• Påverkan av stress och stresshormoner
• Symtom och obalanser som har sitt ursprung i ofullständig ämnesomsättning och låg energi
• Näringsterapi, energimedicin och ett större perspektiv på hälsa

Materialet ingår och mailas ut till alla deltagare

Föreläsare: Hälsofocus, Maria Wictorson


Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.