Funktionsrätt

Vårt mål - Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt

Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs med hög kvalitet och vilar på en värdegrund om alla människors rätt till full delaktighet i samhället med FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt.

Alla ska utifrån sin egen livssituation ges möjligheter att utvecklas och bli delaktiga i samhället. Vi stärker människors självkänsla utifrån deras egna förutsättningar. Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt.

Läs gärna mer på Studieförbundet Vuxenskolans publika intranät för funktionsrättsområdet