Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Denna kurs genomförs flexibelt. Efter du bokat kursen blir du kontaktad av kursledaren.

Detta är en webbaserad kurs om hälsa och välmående. I kursen ingår filmade föreläsningar med efterföljande diskussions- och reflektionsövningar.

· Hälsa och välbefinnande
· Fysisk aktivitet
· Kost
· Stress och stresshantering
· Självkänsla och självförtroende