Från ensamhet till gemenskap

Vi erbjuder alternativa kontaktvägar och aktiviteter för att främja social gemenskap. Upplevelsen av ensamhet finns i alla åldrar och ibland behöver man någon att prata med eller en aktivitet att gå till.

Ensamhet finns i alla åldrar

Känslan av ensamhet är något som de flesta av oss möter under olika perioder i livet. I ungdomsåren när ingen annan verkar förstå en, vid en flytt till en ny stad, vid separation och vid förlust av närstående.

Många kan uppleva ensamhet i samband med pensionen då ett naturligt socialt sammanhang försvinner. Många äldre blir ensamma när deras livskamrat blir sjuk eller avlider. Ensamhet kan också följa av att man begränsas av fysiska eller psykiska besvär som gör att man inte kan göra samma saker som tidigare. 

Ofrivillig ensamhet påverkar hälsan

Studier kring ensamhet visar att omkring 14 procent av Sveriges befolkning känner ensamhet på ett sätt som påverkar hälsan negativt. Vi vill verka både för den enskilde och för samhället i stort.

 • Studier visar att det kan vara farligare att vara socialt isolerad än stillasittande eller att lida av ohälsosam övervikt.

 • Vi vill gärna se att sociala nätverk uppmärksammas som en viktig del inom området hälsa.

En miljö för gemenskap

VÄLKOMMEN!
Vi arrangerar promenader och aktiviteter för att främja gemenskap, inspirera till tid utomhus och minska ofrivillig ensamhet i alla åldrar. 

AKTIVITETER I GEMENSKAP 
En miljö för gemenskap främjar gemenskap och motverkar ofrivillig ensamhet genom lättsamma aktiviteter med naturen i fokus. Under hösten 2023 får projektet "En miljö för gemenskap" stöd från Socialstyrelsen.

AKTUELLA DATUM

Relaterade artiklar

 • Plötsligt befann sig världens invånare i ofrivillig...

  Ofrivillig ensamhet är en prioriterad fråga inom folkhälsa och nu presenterar vi en ny föreläsning med tillhörande studiematerial.

  Läs mer
 • Sociala promenader, Askersund

  ASKERSUND: Våra sociala promenader kommer tillbaka i höst, Askersund. Start onsdag 18 augusti.

  Läs mer
 • Sociala promenader, Hallsberg

  HALLSBERG: Våra sociala promenader kommer tillbaka i höst, Hallsberg. Start tisdag 17 augusti.

  Läs mer