Mot ensamhet – för gemenskap!

Vi erbjuder alternativa kontaktvägar och aktiviteter för att främja social gemenskap. Upplevelsen av ensamhet finns i alla åldrar och ibland behöver man någon att prata med eller en aktivitet att gå till. Läs mer om vad vi erbjuder.

Ensamhet finns i alla åldrar

Känslan av ensamhet är något som de flesta av oss möter under olika perioder i livet. I ungdomsåren när ingen annan verkar förstå en, vid en flytt till en ny stad, vid separation och vid förlust av närstående.

Många kan uppleva ensamhet i samband med pensionen då ett naturligt socialt sammanhang försvinner. Många äldre blir ensamma när deras livskamrat blir sjuk eller avlider. Ensamhet kan också följa av att man begränsas av fysiska eller psykiska besvär som gör att man inte kan göra samma saker som tidigare. 

Ofrivillig ensamhet påverkar hälsan

Studier kring ensamhet visar att omkring 14 procent av Sveriges befolkning känner ensamhet på ett sätt som påverkar hälsan negativt. Vi vill verka både för den enskilde och för samhället i stort.

  • Studier visar att det kan vara farligare att vara socialt isolerad än stillasittande eller att lida av ohälsosam övervikt.

  • Vi vill gärna se att sociala nätverk uppmärksammas som en viktig del inom området hälsa.

Erbjudanden och aktiviteter

Vi förstår att det kan vara svårt att ta steget att anmäla sig till en kurs eller studiecirkel om man upplever ensamhet. Vi strävar efter att erbjuda alternativa kontaktvägar och aktiviteter som främjar social samvaro. LÄS MER