Gemenskap

Vi erbjuder alternativa kontaktvägar och aktiviteter för att främja social gemenskap. Upplevelsen av ensamhet finns i alla åldrar och ibland behöver man någon att prata med eller en aktivitet att gå till.

Ensamhet finns i alla åldrar

Känslan av ensamhet är något som de flesta av oss möter under olika perioder i livet. I ungdomsåren när ingen annan verkar förstå en, vid en flytt till en ny stad, vid separation och vid förlust av närstående.

Många kan uppleva ensamhet i samband med pensionen då ett naturligt socialt sammanhang försvinner. Många äldre blir ensamma när deras livskamrat blir sjuk eller avlider. Ensamhet kan också följa av att man begränsas av fysiska eller psykiska besvär som gör att man inte kan göra samma saker som tidigare. 

Ofrivillig ensamhet påverkar hälsan

Studier kring ensamhet visar att omkring 14 procent av Sveriges befolkning känner ensamhet på ett sätt som påverkar hälsan negativt. Vi vill verka både för den enskilde och för samhället i stort.

  • Studier visar att det kan vara farligare att vara socialt isolerad än stillasittande eller att lida av ohälsosam övervikt.

  • Vi vill gärna se att sociala nätverk uppmärksammas som en viktig del inom området hälsa.

Telefonlinje mot ensamhet

Det är inte ovanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor när livet känns osäkert och du kanske känner dig isolerad. Att prata med någon kan vara avlastande och känslan av ensamhet kan då kännas mer hanterbar. 

Här tipsar vi även om andra telefonlinjer, exempelvis BRIS och MIND Äldrelinjen. 

LÄS MER

Sociala promenader

Vi tror att det är lättare att ta sit ut på promenad om man har trevligt sällskap. Vi fortsätter med vårens Sociala promenaderoch i höst får du sällskap av Ann och Tuula från SV Örebro län. 

HALLSBERG – START 17 AUGUSTI 
NÄR: tisdagar, kl. 13.30
VAR: samling utanför Dagcentralen Åsen 
HUR: cirka 30 minuter promenad i centrala Hallsberg

Vi håller avstånd och tar ansvar för varandras säkerhet. Vi delar in oss i mindre grupper om det är många som ansluter. 

Promenaderna är en del av vårt projekt "Goddag Goddag. Vi knackar på." med finansiering från Socialstyrelsen. 

LÄS MER

God dag God dag

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar och tematräffar som tar dig tillbaka till det ljuva 50- och 60-talet med bland annat Hasse och Tages kulturskatter och Monica Zetterlunds musik. Aktiviteterna ingår i projektet "God dag God dag. Minns du 50-60-talet?" som syftar till att främja social samvaro för seniorer.

Finansiär: Socialstyrelsen 2019–2020.

LÄS MER

Planerade aktiviteter

Här kommer du att kunna ta del av planerade aktiviteter som kommer att äga rum under 2021. LÄS MER