Hälsofrämjande aktiviteter

Vi arrangerar aktiviteter som syftar till att främja individens hälsa, både den fysiska och psykiska. Aktiviteterna sker både i egen regi och i samverkan med föreningar, organisationer och andra externa aktörer. 

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER, DELTA ELLER ARRANGERA!

 

Koncept, föreläsningar och studiecirklar

Kunskap och nya möten leder till ökad förståelse, vilket främjar folkhälsan. Därför arrangerar vi föreläsningar, tematräffar och studiecirklar, i både fysisk och digital form.

LÄS MER

Nätverk

Individer som befinner sig i liknande situationer med en önskan om att få råd och tips av varandra, eller profession, kan organisera nätverk och träffar inom olika områden.

LÄS MER

Generation Pep!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.