Hälsofrämjande aktiviteter

Vi arrangerar aktiviteter för att stärka den fysiska och psykiska hälsan. Aktiviteterna sker i egen regi och tillsammans med föreningar och externa aktörer. Vi arrangerar bland annat föreläsningar och studiecirklar och nätverk kring ofrivillig skolfrånvaro och OCD. 

 

Föreläsningar och studiecirklar

Kunskap och nya möten leder till ökad förståelse, här kan du ta del av våra olika föreläsningar och studiecirklar. Vi arrangerar ett antal egna föreläsningskoncept för att sprida kunskap och medvetenhet för att öka förståelsen för varandras livssituationer. Kontakta oss om du har ett ämne som du vill föreläsa om. 

LÄS MER

Nätverk

Individer som befinner sig i liknande situationer med en önskan om att få råd och tips av varandra, eller profession, kan organisera nätverk och träffar inom olika områden. Kontakta oss om du vill ha hjälp att starta eller ingå i ett nätverk!

LÄS MER

Generation Pep!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.