Hälsofrämjande aktiviteter

Vi arrangerar aktiviteter för att stärka den fysiska och psykiska hälsan. Aktiviteterna sker i egen regi och tillsammans med föreningar och externa aktörer. Vi arrangerar bland annat föreläsningar och studiecirklar och nätverk kring ofrivillig skolfrånvaro.

Det vi inte pratar om

FÖRELÄSNINGSKONCEPT
Vår föreläsningsserie Det vi inte pratar om har funnits sedan 2017 och handlar om ämnen som kan vara svåra att prata om. Vi bjuder in personer som vill, och vågar, dela med sig av personliga erfarenheter för att bidra till ökad kunskap och förståelse. Vi vill bidra till nya möten kring ämnen som ofta innefattar skuld, skam och tabu.

Under åren har vi bland annat fått ta del av berättelser från personer som mist en närstående mitt i livet, levt med spelberoende, kämpat med ätstörningar och förlorat ett barn. Starka och viktiga ämnen som berör många.

Hjärnans fantastiska förmåga

FÖRELÄSNINGSKONCEPT
Susanne Johansson är en uppskattad föreläsare på SV Örebro län. Hon har ett stort intresse för hjärnan och utöver sina föreläsningar leder hon även studiecirklar kring bland annat hjärntrötthet. 

LÄS MER

Mitt barn vill inte gå till skolan

NÄTVERK MED SAMTALSTRÄFFAR
Att vara förälder till barn som uttrycker stark ovilja att gå till skolan, eller som har slutat att gå tillskolan kan kännas ensamt och tufft. Vi anordnar föreläsningar och samtalsträffar för att skapa ett forum för kunskap och utbyte av erfarenheter.

Vi har bland annat gästats av föräldrastöd i Örebro kommun, NP Resurs och samverkan och personer från det tidigare projektet #jagmed.

VILL DU ENGAGERA DIG INOM OMRÅDET?
Kontakta gärna Maria Östby, verksamhetsutvecklare folkhälsa:
maria.ostby@sv.se 

Generation Pep!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

LÄS MER

Anmäl dig

Här kan du anmäla dig till aktuella föreläsningar, tematräffar, studiecirklar och kurser inom folkhälsa. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG