Lättläst

Psykiatriveckan 2022 i Örebro län

VÅGA PRATA – VÄGAR IN
Varje år uppmärksammas psykisk ohälsa med en psykiatrivecka på flera platser i landet. I Örebro län äger den rum vecka 46 i november, med årets tema "Våga prata – vägar in". 

Med information från representanter i kommuner, regionen, samordningsförbunden och civilsamhället får du ökad kunskap om de stöd och möjligheter som finns när man drabbas av psykisk ohälsa, samt en god inblick i vad som sker när du kontaktar dem. 


VARMT VÄLKOMMEN
FRI ENTRÉ – INGEN ANMÄLAN

Norra länsdelen

MÅNDAG 14 NOVEMBER
Angelica föreläser om hur man lär sig att förstå sig själv när man inte fungerar som alla andra. Angelica förklarar på vilket sätt hon är annorlunda och hur hon tänker. Hon berättar om vägen till sysselsättning gällande skolagång och arbetsliv, och hur kontakten med myndigheter kan se ut för en person med funktionsvariation och psykisk ohälsa. 

Du får även träffa…
Samordningsförbundet SOFINT, Region Örebro län, Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH), Folkhälsoteamet norra länet och ideella föreningar som verkar inom området.

LINDESKOLAN: AULAN, NY TID: KL. 16–18
Nyborgsgatan, LINDESBERG
Läs mer

Södra länsdelen

TISDAG 15 NOVEMBER
Det finns många aktörer som arbetar för att ge hjälp och stöd när livet utmanar. Vi får lyssna till Joanna som ger oss en rolig, gripande och informativ föreläsning om hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom och bipolär sjukdom.

ÅSENS DAGCENTRAL, KL. 16–18 
Västra Storgatan 13, HALLSBERG
Musikunderhållning av Kävesta folkhögskola
Läs mer

ONSDAG 16 NOVEMBER
Barn och ungas psykiska hälsa är en av byggstenarna i framtidens samhälle, de behöver få ett tidigt stöd när hälsan sviktar. Kom för inspiration och kunskap om hur Kumla kommun och Region Örebro län möter olika behov och verkar tillsammans för att stötta olika åldrar. 

FOLKETS HUS: HUSAREN KL. 17–19 
Skolvägen 12, KUMLA
Läs mer

Örebro

ONSDAG 16 NOVEMBER
Det finns många aktörer som arbetar för att ge hjälp och stöd när livet utmanar. Vi får följa en kvinna med psykisk ohälsa på hennes resa. Med i bilden finns hennes dotter och far. Vi vägleds genom olika skeden och kontakter för kvinnan och hennes anhöriga.

På plats finns representanter från kommun, Region Örebro län, samordningsförbund och ideella föreningar.

KULTURKVARTERET: AKUSTIKEN KL. 16–18
Fabriksgatan 4, ÖREBRO
Läs mer

TORSDAG 17 NOVEMBER
Öppet hus på Fontänhuset. Fontänhuset är en arbetsrehabiliterande verksamhet som stöttar människor som lever med psykisk ohälsa på deras väg till återhämtning, arbete och studier. 

FONTÄNHUSET, KL. 12–18
Målgatan 11, ÖREBRO

Västra länsdelen

TORSDAG 17 NOVEMBER 
Christina Haugsöen arbetar och föreläser kring ledarskap och medarbetarskap inom organisationer. När hon blev sjukskriven med utmattningssyndrom uppstod många funderingar om hur kommunikation egentligen fungerar.

I föreläsningen "Tankar om kommunikation" delar Christina med sig av egna erfarenheter och tankar om hur vi talar till oss själva och varandra.

Minimässa
I anslutning till föreläsningen sker en minimässa med tema God psykisk hälsa med utställare från kommun, region, samordningsförbund och ideella föreningar.

FOLKETS HUS: BIOSALEN OCH FOAJÉN, KL. 15–17
KARLSKOGA
Läs mer

ARRANGEMANG

Psykiatriveckan arrangeras av SV Örebro län i samverkan med kommuner, Region Örebro län, samordningsförbunden och civilsamhället.