Susanne Johansson, föreläsare

susanne-johansson.jpgSusanne har föreläst om hjärnan, hjärntrötthet, utmattning och oro sedan 2017. Utifrån egna erfarenheter och kunskap delar hon öppet med sig om hur det är att leva med hjärntrötthet och dolda funktionsnedsättningar. Susanne vill öka kunskapen om hjärntrötthet hos de människor hon möter. 

FÖRSTÅELSE FRÄMJAR ETT GOTT BEMÖTANDE
En ökad förståelse hos omgivningen främjar ett gott bemötande vilket är viktigt för personer med hjärntrötthet. Susanne har även skapat studiecirkeln Hjärntrötthet med kapacitet, med ett tillhörande studiematerial.

VILL DU ANLITA SUSANNE ELLER VETA MER?
Kontakta gärna Maria Östby, verksamhetsutvecklare Folkhälsa.