Tillbaka

100 år av bildning

Den 24e september 1920 kallade Eric Carlsson sina kamrater i Slöinge, Halland, till den första studiecirkeln, ”Fria tankars hem”. Namnet hittade brodern Rudolf på och målet var att deltagarna skulle tänka själva och att de skulle tänka fritt. Detta var startskottet för Studieförbundet Vuxenskolan och studiecirkeln i landsbygdsrörelsen.

STUDIECIRKELN HAR VARIT OCH ÄR EN FANTASTISK MÖJLIGHET TILL
HUR VI MED SMÅ MEDEL KAN TRÄFFAS FÖR ATT LÄRA, REFLEKTERA OCH DEBATTERA 

Genom studiecirklarna har föreningar gett människor runt om i vårt land, tillgång till bildning. Studiecirkeln har möjliggjort för den enskilde människan att skaffa sig kunskaper i språk, ekonomi, vardagsjuridik, samhällskunskap, musik, föräldraskap, motorsågskort, miljökunskap och mycket, mycket mer.

Studiecirkeln handlar också om det goda samtalet. Oavsett om samtalet förs i organiserad form, fysiskt eller digitalt. Ämnet är i det sammanhanget inte det viktiga. Samtalet, mötet mellan människor, är det viktiga som bygger tillit, förståelse och förutsättningar för utveckling av vårt samhälle.

När nu pandemin har drabbat världen och begränsat så väl föreningslivet, kulturen och folkbildningen att mötas, har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen. Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter.

Men vi ser också många exempel på möten och sammankomster som utvecklats till nya tillgängliga former eller digitaliseras. Så väl studiecirklar i musik och hanterverk som föreningsårsmöten, politiska samtal och kulturarrangemang.

Under sommaren har SV Örebro län, i samverkan med ABF Örero län och med stöd från Örebro kommun, arrangerat ”Schlager, rock & pop” utanför vårdboenden och trygghetsbostäder. Totalt genomfördes 42 spelningar på 29 platser och nått totalt 924 personer som har fått glädjas av musik och gemenskap. Musiken har lockat ut de boende på gårdar och balkonger och det har varit ett otroligt uppskattat inslag i vardagen.

”Våra gamla damer och även en del herrar
levde verkligen upp och tyckte att det var underbar musik”
– Personal vid Berggården

Genom projektet God dag God dag. Minns du 50- & 60-talet?, finansierat av Socialstyrelsen, verkar SV Örebro län för att främja social samvaro för seniorer. Projektet erbjuder gratis föreläsningar om Hasse och Tages kulturskatt, Monica Zetterlunds musikskatt och 50- och 60-talets minnesskatt. Föreläsningarna är väldigt uppskattade och de har lockat ut en publik utrustad med brassestolar och picknickkorgar. 

– Vi märker att det finns ett stort behov av att bli hörd och lyssnad till och att det är många som saknar den sociala samvaron. Då vi vet att många är isolerade har vi startat ett nytt koncept inom God dag God dag, nämligen en telefonjour dit personer kan ringa för att prata minnen från 50- och 60-talet, berättar Emma Andersson, föreläsare och cirkelledare i projektet. 

TELEFONJOUREN ÄR ÖPPEN MÅNDAGAR
21 SEPTEMBER – 26 OKTOBER, KL 9–13
 

Efter 100 år står studiecirkeln fortfarande stark

Det har nu gått 100 år sedan bröderna Carlsson höll sin första studiecirkel i köket på deras gård i Gåsabol i Slöinge. Då var det kyrkan som med sin konservativa hållning var en begränsande kraft. Nu är det andra krafter och problem som utmanar oss, men studiecirkeln står fortfarande stark. 

– Vi alla har utmanats till att anpassa oss till en ny vardag. Vi följer utvecklingen och gör vårt bästa för att finnas där. Jag är övertygad om att folkbildningen kommer att spela en avgörande roll som samlingspunkt och plats för ventilation av tankar och reflektioner från en svår tid. Men jag tror även att pandemin har fört något gott med sig, vi har utmanats att omvärdera våra perspektiv och jag tror att många har funderat över vad som verkligen är viktigt i livet, säger Lars Berge-Kleber, ordförande SV Örebro län.


//Ulrika Heie, ordföranden Studieförbundet Vuxenskolan
Lars Berge-Kleber, ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län


KONTAKT
Fredrik Wallin
Avdelningschef, SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se 
076-100 05 12


Bildkälla: pixabay.com