Tillbaka

Arbete för asylsökande får fortsatt förtroende från Länsstyrelsen

SV Örebro län har beviljats nya TIA-medel* från Länsstyrelsen i Örebro län för att fortsätta det viktiga arbetet med att erbjuda länets asylsökande studiecirklar i svenska och samhällskunskap. 

Länsstyrelsen betonar SV Örebro läns fantastiska engagemang för målgruppen, något som har varit av stor betydelse under den pågående pandemin. I beslutet beskriver de bland annat hur man har lyckats ställa om till digital undervisning och en stor vilja att samverka med andra aktörer. 

UTDRAG UR BESLUTET:
"Länsstyrelsen vill uppmärksamma ert fantastiska engagemang för målgruppen. Detta har inte minst visat sig under pandemin där ni har arbetat hårt för att ställa om till digital undervisning och även hittat lösningar för de individer som inte har kunnat hantera de digitala plattformarna och framförallt lyckats mycket väl med detta. Ni ska även ha en stor eloge för er vilja och förmåga att kunna samarbeta med relevanta aktörer i stort och mer specifikt med Örebro Rättighetscenter. Slutligen finner Länsstyrelsen att ni är en stor tillgång för länet och för målgruppen som inte bara har fått kvalitativ undervisning i sak men som även har fått den på sitt modersmål tack vare era språkkunskaper som finns inom ert arbetslag."

shahla-ojagh-verksamhetsutvecklare-integration-orebro.pngVåra cirkelledare har ett stort engagemang och vi jobbar konstant med att hitta nya vägar för att ge alla asylsökande möjlighet att vara med i våra digitala studiecirklar. Vi vet att pandemin gör det svårare att delta och att många är isolerade. Vi vill bidra med ett sammanhang, gemenskap och kunskap inför framtiden, säger Shahla Ojagh, verksamhetutvecklare SV Örebro län. 

*TIA-medel: Tidiga Insatser för Asylsökande

KONTAKT

Shahla Ojagh
Ansvarig verksamhetsutvecklare
shahla.ojagh@sv.se 
070-855 61 85 Linda Nors
Frågor om projekt/finansiering 
linda.nors@sv.se 
070-278 75 47


Relaterade artiklar

 • Digitala kurser i svenska, en möjlighet i en...

  Cirkelledaren Mohammed Hassan, cirkelledare, berättar om övergången till digital undervisning. Fördelar, nackdelar och tips!

  Läs mer
 • Integration

  Låt SV bli din väg in i det svenska samhället. Ta del av kurser, cirklar och aktiviteter för asylsökande, nyanlända och utrikesfödda....

  Läs mer
 • För dig som har svenska som andraspråk

  Vill du bli bättre på svenska och lära dig mer om det svenska samhället? Vi har kurser och studiecirklar i svenska, arbetsmarknadskunskap,...

  Läs mer
 • Kompletterande sfi och matchning

  Vi har samarbetat med sfi i flertalet kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning, bland annat för analfabeter.

  Läs mer