Tillbaka

SV: en drivande arrangör av Psykiatriveckan i Örebro län!

Under vecka 46 i november 2021 arrangerade vi den årligt återkommande Psykiatriveckan i Örebro län med temat "Nya vägar till gemenskap". Syftet med veckan är att våga prata om, och belysa psykisk ohälsa. Genom nya möten och kunskap kan vi nå ökad förståelse och bidra till ett bättre bemötande av den drabbade och anhöriga.

SV Örebro län och Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS) är två drivande organisationer för Psykiatriveckan i Örebro län. Genom god samverkan med länskommuner, Region Örebro län och ideella föreningar verkar vi för att främja hälsan, skapa sammanhang och erbjuda kontaktytor för fler människor att mötas och utvecklas på. 

Birgitta Gunnarsson, FPS, jobbar heltid med anhörigstöd för psykisk hälsa i hela länet och hon berättar om vikten av att vi kontinuerligt går samman för att uppmärksamma Psykiatriveckan och psykisk (o)hälsa. 

– Det är viktigt att vi lägger krut på att uppmärksamma Psykiatriveckan, och det är så bra att vi kan erbjuda föreläsningar som sprider kunskap och bryter stigman. Viktiga stöttepelare för veckan att man ska kunna komma precis som man är, utan att behöva betala entré eller ens föranmäla sig, säger Birgitta. 

Birgitta uttrycker även stor tacksamhet för ekonomiskt stöd från bland annat Samordningsförbund i länet, Region Örebro län och kommuner som gör det möjligt att genomföra veckan under de här premisserna.

Hon berättar även att hon blir fylld med energi och att hon får en härlig känsla i magen av alla kontakter och gemenskapen som skapas. Något som är möjligt tack vare ett gott samarbete mellan föreningsliv, Region Örebro län och länskommuner. 

psykiatriveckan-orebro-lan-2021.jpg
I BILD: Birgitta Gunnarsson, FPS Anhörigkonsulent för psykisk hälsa, Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län och Anna Norrefalk, Brukarinflytandesamordnare Örebro län.

FOTO: Johan Stenkvist. 

Nya vägar till gemenskap

Psykiatriveckan ägde rum mellan den 15 och 18 november 2021, då hade vi befunnit oss i en tid kantad av restriktioner, fysisk distans och isolering i närmare två år. Och temat för veckan var givet; Nya vägar till gemenskap. 

– Vi vet hur oerhört viktig den sociala kontakten är för vår psykiska hälsa. Och detta är något som har varit, och fortfarande är, en bristvara för många av oss. Det känns otroligt fint att vi kan vara en länk mellan ideell och offentlig sektor för att möjliggöra en vecka som denna, säger Maria Östby, ansvarig verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

I november låg smittspridningen på en låg nivå och restriktionerna lättade. När vi fick mötas fysiskt igen var det många inom föreningsliv, civilsamhälle och offentlig verksamhet som ville nå ut för att prata om psykisk (o)hälsa. 

Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter 

Under veckan arrangerade vi kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter med uppskattade föreläsare och författare som delade med sig av livsberättelser, erfarenheter och tips för ett bättre psykiskt mående.

NORRA LÄNSDELEN: LINDESBERG

Den 15 november öppnade Anna Norrefalk, brukarinflytandesamordnare Örebro län, den nationella Psykiatriveckan i Örebro län. 

Under kvällen bekantade vi oss med verksamheten "Källan" i Lindesbergs kommun, som ger barn och unga en plats för att prata om svåra saker, till exempel psykisk ohälsa inom familjen. Åhörarna fick även se den korta, men välidgt starka filmen Fredriks pappa har en psykisk sjukdom från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

– En stark film som bekräftar vikten av att kunna sätta ord på sina tankar och känslor för att se att man inte är ensam. Vi måste jobba för att lyfta bort känslor av skam, skuld och tabu. Att må psykiskt dåligt ska inte vara förenat med att man inte kan be om hjälp på grund av rädslan för hur andra ska reagera, säger Maria.

– VIKTEN AV ATT SÄTTA ORD PÅ TANKAR OCH KÄNSLOR –

SAMHÄLLET HADE INTE EN PLATS FÖR MIG – SÅ JAG SKAPADE DEN

sondra-glitterblicken-karlsson-fotograf-kicki-nilsson.jpgI BILD: Sondra Glitterblicken Karlsson. FOTO: Kicki Nilsson/Icon Photography.

2005 blev Sondra sjukskriven och i sin föreläsning berättade hon om ett liv kantat av förluster och psykisk ohälsa. En röd tråd genom föreläsningen var hur fördomar om psykisk ohälsa kan få allvarliga konsekvenser för den fysiska hälsan hos den som är drabbad. 

– FÖRDOMAR KAN FÅ ALLVARLIGA KONSEKVENSER –

OMVÄRLDSANALYS AV FOLKHÄLSAN

Berit Westergren, kommunchef, avslutade kvällen i Lindesberg med en omvärldsanalys av folkhälsan i Hällefors och Ljusnarsberg. Hon berättade om projektet "Jämlik hälsa" och de rapporter som lett till den stora satsningen på hälsa i den norra länsdelen. 

Berit berättade att man kommer att följa personer i åldrarna 40-70 år och förstagångsföräldrar över tid med riktade hälsosamtal, och kommunerna vill gärna se en utveckling av samverkan med föreningslivet.

SÖDRA LÄNSDELEN: KUMLA

Den 16 november anslöt ett 40-tal åhörare till Folkets hus Husaren, för att möta utställare från ideella föreningar och för att lyssna till olika föredrag. Ylva Viggosson inledde kvällen med att berätta om Mottagningsteamet och Coachningsteamet; två insatser som finansieras av Sydnärkes samordningsförbund. 

FRÅN ENSAMHET TILL GEMENSKAP

mona-noreklint-fotograf-susanne-boman.jpgI BILD: Mona Noreklint. FOTO: Susanne Boman.

Näst på tur var Mona Noreklint, hjärnkollsambassadör från Värmland, som berättade om sina erfarenheter av psykisk ohälsa med psykos mitt i livet. En stärkande föreläsning med hopp om att det går att vända ett dåligt mående. Mona pratade om hur natur och kontakter med andra kan bidra till till en bättre psykisk hälsa.

– DET GÅR ATT VÄNDA EN DÅLIG SITUATION –

PSYKISK HÄLSA BLAND SKOLELEVER, OCH EN BRA PLATS

Sydnärkes folkhälsoteam berättade om deras arbete kring "YAM", ett hälsofrämjande program som syftar till att öka tillgången till samtal om psykisk hälsa bland skolelever. Kvällen avslutades av Lise Ohlin från Kumla kommun som berättade om det digitala verktyget "En bra plats" som vänder sig till anhöriga.

ÖREBRO

Den 17 november var Örebro värdort för Psykiatriveckan. Som en förlängning av Finsammässan som ägde rum under dagen på Club 700 arrangerades en kväll kring temat "Nya vägar till gemenskap". 

Ett 40-tal åhörare fick en inblick i folkbildningens arbete då Kristin Lundström från Örebro läns bildningsförbund, och Maria Östby från SV Örebro län, berättade om studieförbundens uppdrag och samverkan med föreningar. 

Folkbildningens styrka är att sammanföra människor kring olika intressen och behov och skapa aktiviteter som bidrar till meningsfullhet, sammanhang och gemenskap.

– FOLKBILDNINGEN SAMMANFÖR MÄNNISKOR –


psykiatriveckan-orebro-finsammassan-2021.jpegI BILD: Maria Östby och Kristin Lundström.

VERKSAMHET FÖR PSYKISK HÄLSA

Under kvällen fick besökarna även bekanta sig med Anna Norrefalk som är ny brukarinflytandesamordnare Örebro län, de fick även lyssna till Malin och Teodora som berättade om arbetsverksamheten inom socialpsykiatrin i Örebro kommun. 

ATT STÖRA ÄR ATT BRY SIG OM 

Kvällen avslutades med ett inspel från psykiatrin för barn och unga vuxna, enheten Förstärkt öppenvård i Region Örebro län, som bland annat ger stöd vid promblematisk skolfrånvaro.

– En viktig lärdom från dem var bland annat att vi alla behöver en orsak för att gå upp på morgonen och att "störa" är att bry sig om. Det krävs tålamod från anhöriga och en känsla av sammanhang och tillhörighet är oerhört viktigt, berättar Maria.

– ATT STÖRA ÄR ATT BRY SIG OM –


VÄSTRA LÄNSDELEN: KARLSKOGA

På Psykiatriveckans sista dag den 18 november var vi på plats på folkhögskolan i Karlskoga. Temat för veckan levde upp genom de många föreningar och utställare som kommit för berätta om sin verksamhet.

– Tack vare Möckelnföreningarna, som är en paraplyorganisation för flera ideella föreningar i området kring Karlskoga/Degerfors, fick vi träffa många föreningar inom olika ämnesområden. Bland annat våra samverkande föreningar Bofors luftvärnsförening och Gamla Brukspojkars klubb, berättar Maria. 

SÄTT LJUD PÅ DE TYSTA ORDENHelena Reje-Fotograf Daniel Boquist.jpg

I BILD: Helena Reje. FOTO: Daniel Boquist.

Helena Rejes föreläsning fokuserade på budskapet om att var och en kan skapa sin egen Första Hjälpenlåda för psykisk hälsa. Helena har skrivit boken "Det hon aldrig sa" som handlar om jakten på svar om varför hennes mamma, utan förvarning, avslutade sitt liv.  Helenas livserfarenheter har berikat henne med strategier och vägar för att stärka det psykiska mående, vilka hon delade med sig av till åhörarna.  

– Det var en uppskattad kväll bland både utställare, föreläsare och de närmare 100 besökarna. Ett lyckat avslut på 2021-års Psykiatrivecka, nu ser vi fram mot höstens upplaga, avslutar Maria. 

VI SES IGEN I NOVEMBER 2022!

OM FÖRELÄSARNA

SONDRA GLITTERBLICKEN KARLSSON
Sondra är skapare av Glitterblicken och grundare av Makeuprehab och smink på recept. Hon använder makeup som ett verktyg för att stärka människors självbild. Sondra är Hjärnkollsambassadör och uppskattad föreläsare. 

MONA NOREKLINT
Mona är Hjärnkollsambassadör och med humor och självdistans delar hon med sig av personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och ensamhet. 

HELENA REJE
Helna är föreläsare och författare till boken Det hon aldrig sa. I boken får vi ta del av Helenas livshistoria och jakt på svar om varför hennes mamma avslutade sitt liv utan någon som helst förvarning. 

Helena vill bidra till att alla kan hitta och använde sin egna "Första Hjälpenlåda" till psykiskt välmående i mötet med sig själv och andra. Helena har bland annat medverkat i TV och tidningar för att belysa området Psykisk ohälsa.