Tillbaka

Aktuellt ämne lockade många

Under måndagskvällen arrangerades ett samtal om psykisk ohälsa och föräldraskap inför fullsatt lokal. I samtal med verksamhetsutvecklare Maria Östby delade Malin med sig av sin historia, och hur hennes psykiska ohälsa har påverkat hennes föräldraskap från "bullmamma" till att vara en mamma som har ont i själen. 

I samtalet delade Malin med sig om hur hon och barnen upplevde situationen när hon blev sjuk och inlagd. Hon berättade även om hur deras relation såg ut då och hur den ser ut idag. Under hennes sjukdomsperiod har Malin och barnen mött olika reaktioner och agerande från sin omgivning. Malin påpekade därför om hur viktigt och värdefullt ett bra bemötande är för alla inblandade.

Kvällen avslutades med att Malin skickade med tankar och tips till åhörarna:

  • TID - Det finns inga snabba lösningar.
  • PRATA - Våga berätta om hur du känner och mår. Våga be om hjälp.
  • BRYT TYSTNADEN - Tystnaden är det värsta. Våga kliva fram som medmänniska och erbjud tid att lyssna, både till den drabbade och de anhöriga.
  • ÖPPENHET - Våga vara uppriktig till barnen för att minska deras ovisshet och risken att de skuldbelägger sig själva.
  • RELATIONER - Ge aldrig upp i relationen. Ha tilltro till relationen och tänk på att den är föränderlig.