Tillbaka

Anhöriggrupp bildas i Hallsberg

Är du anhörig till en person med demenssjukdom? Vill du prata med andra som är i samma situation?

Nu startar Vuxenskolan tillsammans med Väntjänsten och Anhörigstöd i Hallsberg upp en anhöriggrupp.

Första träffen är onsdagen den 2 september kl.10.00 på Dagcentralen Åsen i Hallsberg, Västra Storgatan 13.

 

Kontakt: Anhörigkonsulent Monica Klarvik telefon 0582-68 54 45, e-post: monica.klarvik@hallsberg.se