Tillbaka

Anhörigträff: I väntan på boende

Måndag den 4 april samlades en grupp anhöriga som väntat på boendeplats åt en närstående. Gruppen hade setts under 2021 vid en första samtalsträff för att dela tankar, erfarenhet och söka stöd i varandra.

Under 2021 ingick SV Örebro län i ett av två "Blandade Lärande Nätverk" (BLN) som initierats av Nationell kompetenscentrum anhöriga (NKA). Vi blev inbjudna av Anhörigcentrum Örebro kommun, med vilka vi har ett långt samarbete kring olika aktiviteter för anhöriga.maria-ostby.png

SYFTET MED BLN ÄR att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt att leda fram till utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner. Genom nätverket gick Maria Östby, verksamhetsutvecklare inom folkhälsa vid SV Örebro län kontakt med en anhörig som lyfte fram sin situation. Hon berättade hur det var för henne att beffinna sig i väntan på boendeplats åt sin närstående.

I BILD: MARIA ÖSTBY, SV.

Samtalsträff för anhöriga

I SLUTET AV 2021 arrangerad vi, i samarbete med Anhörigcentrum, en första samtalsträff, vid vilken fyra anhöriga deltog. Där och då skapades god kontakt mellan deltagarna och önskan fanns om att ses ett par månader senare för att följa upp hur det har gått.

– Redan då fanns en önskan inom gruppen om att ses igen för att följa upp hur det hade gått. Hade de fått boendeplats åt sina närstående eller väntar de fortfarande, vilka har erfarenheterna varit, berättar Maria. 

MÅNDAG 4 APRIL 2022 var gruppen samlad igen, deltog gjorde tre av de fyra anhöriga som deltog vid den första träffen. Alla tre hade fått boendeplats till sin närstående.

– Vi pratade bland annat om hur det upplevde situationen när de erbjöds en boendeplats, hur det hade funkat rent praktiskt vid inflytt, vilka tankar och känslor fanns hos de anhöriga och hur ser vardagen ut idag, berättar Maria. 

Maria fortsätter och berättar att de även pratade om ekonomi och aktiviteter på boendet, två områden som har stor inverkan på de anhörigas mående och situation. 

– Tankar som väcks handlar bland annat om hur man ska klara sig ekonomiskt till följd av de kostnader som följer med en boendeplats. De funderar även mycket på vilka aktiviteter som stimulerar och främjar hälsan som erbjuds för den som har flyttat. Ligger det ansvaret på den närstående eller på boendet?

Arbetet för anhöriga fortsätter

SV ÖREBRO LÄN och Anhörigcentrum kommer att arbeta vidare tillsammans med gruppen för att arrangera fler tillfällen utifrån de många och viktiga frågeställningar och behov som finns. 

– I gruppen finns viktiga reflektioner och erfarenheter som behöver tas tillvara. Anhöriga är en oerhört viktig resurs för samhället, deras tankar och kunskaper behöver lyftas fram, det kan göra skillnad för många, avslutar Maria. 

Relaterade artiklar

 • En föreläsning om demens

  KARLSKOGA: Föreläsningen som lockade 60 åhörare arrangerades i samarbete med Alzheimer Örebro län och Karlskoga kommun.

  Läs mer
 • Fråga juristen: Framtidsfullmakt

  ÖREBRO: I februari samlades närmare 25 personer för att lära sig mer om framtidsfullmakt, i samarbete med Anhörigcentrum.

  Läs mer
 • Internationella bipolärdagen lockade...

  ÖREBRO: Cirka 70 personer kom för att lyssna till hur det är att leva med bipolär sjukdom och vilken hjälp som finns.

  Läs mer
 • Seniorpuls: En social investering

  ÖREBRO: Vi gästade Seniorpuls för att informera om folkbildningens styrkor och möjligheter till aktivitet och gemenskap.

  Läs mer
 • Musik för att motverka social ohälsa

  ÖREBRO: Över 30 sommarspelningar och 9 julkonserter för seniorer på uppdrag av Örebro kommun.

  Läs mer
 • I väntan på demensboende

  ÖREBRO: Vår medverkan i "Blandade Lärande Nätverk" ledde till en samtalsträff för anhöriga till demenssjuka i väntan på boende.

  Läs mer