Tillbaka

Bildande naturupplevelser för att lära om allemansrätten

hopajola.jpg

Under 2023 har deltagare från Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns cirklar i svenska och samhällskunskap besökt olika naturreservat i länet för att lära sig om allemansrätten. Utflykterna har skett inom ramen för projektet Allemansrätt och Naturguidning, med stöd från Hopajola.

Det är väl solklart vad det innebär med allemansrätt? Att det är en slags frihet under ansvar där du får lov att vistas i skog och mark, så länge som du inte stör eller förstör. Det vet väl alla… eller? Faktum är att allemansrätten är ett “Sverigefenomen”, som ny i Sverige finns det alltså mycket att lära.

På SV Örebro län tror vi att man bäst lär sig om allemansrätten genom att vistas i naturen, och att få uppleva det djur- och växtrike som allemansrätten värnar. Med Anastasia Valenta, cirkelledare och utbildad naturguide, i spetsen fick ett 50-tal ukrainska deltagare lära sig om allemansrätten på ett praktiskt sätt, samtidigt som de fick möjlighet att bekanta sig med olika naturreservat i Örebro län.

Allemansrätten har genomsyrat varje utflykt och deltagarna har exempelvis lärt sig att elda säkert på anvisade platser och att ta med sig skräpet hem. De har lärt sig vad olika djur och växter heter, vad man får och inte får plocka – och mycket mer!

– Det är ett sätt att arbeta förebyggande och preventivt för att skapa förståelse för, och kunskap om, de rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen, säger Anastasia. 

Från svansjön till vidsträckta blomsterängar 

Under projektet har deltagarna beskådat ståtliga svanar vid svansjön Tysslingen i Örebro, beundrat vitsippor så långt ögat kan nå och höjt blicken mot höga ekar med ståtliga trädkronor på Sörön. De har studerat spännande blomsterarter vid Latorpsängarna och känt djurlivets närvaro på Björkön. 

– Naturen är en fantastisk källa till aktivitet och välmående. Utflykterna har varit ett uppskattat avbrott i vardagen för många av deltagarna. Det har varit roliga och lärande aktiviteter, säger Anastasia. 

Stödet från Hopajola har gjort utflykterna möjliga

Stödet från Hopajola har varit avgörande då deltagarna har begränsad ekonomi och saknar tillgång till egen transport. Tack vare det ekonomiska bidraget har vi kunnat finansiera resor till och från de olika naturreservaten.

– Genom projektet har vi inte bara lärt oss om allemansrätten. Deltagarna har även fått ta del av svensk kultur, och besökt platser och träffat människor som de troligtvis inte skulle ha kommit i kontakt med utan projektet, avslutar Anastasia.Nedan följer en kort resumé av utflykterna:

1. Svanspaning vid Tysslingen

Den 5 april gick bussen till Örebros egna svansjö Tysslingen. Det blev en härlig, solig förmiddag bland sångsvanar, tranor och olika arter av gäss som rastade vid sjön. 

2. Bland vitsippor och ståtliga ekar på Sörön
Den 10 maj bjöd på en varm och solig förmiddag i grönskan bland ståtliga gamla ekar, lindar och tusentals vitsippor som gungade i majbrisen. Anastasia berättar att de bekantade sig med en lång rad olika växter som blåsippor, vårärt med läckra färgskiftningar i lila och hallonrosa, kabbeleka och vätteros. 

På hemvägen stannade de till vid Rönnebergastenen, en runsten som restes under 1000-talet, och ett antal järnåldersgravar. Besöket vid runstenen blev ett gott exempel på hur det kan bli när man vistas i naturen – på någons mark.

Anastasia berättar att runstenen ligger på marken till en bondgård, och att det var en något förvånad bonde som undrade varför det kom en hel buss med nyfikna människor. Men allt gott, nästa gång har vi lovat att ringa innan vi dyker upp!

3. Vandring i Tivedens nationalpark
Den 30 maj stod siktet inställt på Tivedens nationalpark, känd för dess otillgängliga och vildmarkspräglade terräng med hällmarkstallskog, djupa skogstjärnar, myrmarker, sumpskog och majestätiska klippformationer. 

Gruppen hade bra på fötterna och gick både vandringsleden Stigmansrundan och Junker Jägares sten-led. Det blev både ett och två stopp längs med de vackra stränderna vid sjön Stora Trehörningen.

4. Blomstervandring i naturreservatet Latorpsängarna
Den 12 juni åkte gruppen mot Garphyttan för att besöka Latorpsängarna och dess vackra växtrike. Till följd av torkan hade tyvärr en del blommor gett vika, men under lövskogens dunkel hittade de bland annat nästrot. De fick även möjlighet att beskåda orkidéer, tvåblad, guckusko, daggkåpa, jungfrulin, akleja och ängshaverrot.

– Vi studerade olika växter och tog tillsammans reda på spännande fakta. Till exempel om vad växterna traditionellt har använts till, berättar Anastasia. 

5. Bland vildsvin och örnar på Björkön
Den 26 augusti hade Anastasia lämnat över stafettpinnen till cirkelledaren Diana Laitala som tog med gruppen på projektets sista utflykt. Siktet var inställt på Björkön i Hjälmaren, ett naturreservat med orörd natur som präglas av en känsla av vildmark.

Diana berättar att det var en speciell känsla att vistas i helt orörd natur och att de, utöver växter och bär, även såg spår från vildsvin och en örn som jagade mindre fåglar högt uppe i skyn. Gruppen lärde sig även att göra eld från grunden!

När det var dags att gå tillbaka till båten hade vädret gett vika för ett ösregn, så det blev ett blött men roligt avslut för årets utflykter i allemansrättens tecken.I BILD: Gruppbild vid Junker Jägares sten i Tivedens nationalpark.Projekt: Allemansrätt och Naturguidning (2022–2023)
Finansiär: Hopajola
Kontakt: Anastasia är föräldraledig, frågor kring projektet hänvisas till Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län.