Tillbaka

Det är väl självklart att alla som vill kommer att rösta i valet, eller?

I mars startade SV Örebro län studiecirkeln Mitt Val som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mitt Val syftar till att, på ett enkelt och tydligt sätt, förklara och diskutera demokrati, samhällsfrågor, politik och det kommande valet. Att rösta är en demokratisk rättighet och för att en demokrati ska vara stark måste så många som möjligt använda sin rösträtt, baserat på välgrundad information.

Från mars fram till juni har ett gäng engagerade cirkeldeltagare träffats för att prata om demokrati, samhällsfrågor och det kommande valet. När vi startade studiecirkeln bestod gruppen av fyra deltagare som ville lära sig mer om demokrati och medbestämmande. Vi delade med oss av våra erfarenheter av att rösta i valet, de flesta hade röstat tidigare men det fanns en osäkerhet kring det praktiska och de olika partierna.

Omvärldsspaning i jakten på information och förståelse
För att lära oss mer och få svar på våra frågor satte vi igång med omvärldsspaning. Med hjälp av tidningar fick vi fram bilder på olika politiker och vi började para ihop namn, ansikte och parti. Vi läste även artiklar och diskuterade vilka olika partier som finns. Det här väckte många frågeställningar hos deltagarna kring olika vardagssituationer så som boende, daglig verksamhet och transport till och från olika platser. De hade även funderingar kring nedskräpning och ombyggnationer inne i Örebros stadskärna.

Dialogträff med politiska representanter
Vi bestämde oss för att vi ville träffa representanter från de olika partierna för att skapa dialog kring våra frågor och vi bjöd in till dialogträff. Politikerna som anmält sig fick ett förberedande mejl med en uppmaning om att ta del av SV:s digitala utbildning Bli en lättläst politiker. Vi hade även gjort en film där deltagarna skickade med frågor till politikerna.


Deltagarna förbereder sig inför kommande politikerdialog.

Den 3 april var det politikertätt på SV Örebro län och det stora mötesrummet fylldes av cirkeldeltagare och politiker. Dialogträffen inleddes med en kortfattad genomgång om vikten av att prata och uttrycka sig så att alla kan förstå. Det kan bland annat innebära att ge goda exempel, att använda enkla och tydliga ord samt att ge varandra tid och att lyssna på varandra. Vi var även noga med att poängtera att det var ett samtal och inte en debatt. Det blev en uppskattad träff med representanter från Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Politikerträff på SV Örebro län, deltagare och politiker
Deltagare från Mitt Val och politikerrepresentanter.

Stort intresse för Mitt Val – vi startade en andra omgång

Eftersom att intresset var fortsatt stort i gruppen startade vi en andra omgång av Mitt Val. Nu hade deltagarantalet fördubblats från fyra till åtta deltagare.

Att arbeta med politik på kommunal och riksdags nivå
Under cirkelns andra omgång låg fokus på att träffa representanter som kunde beskriva vad det innebär att arbeta med politik på kommunal och riksdagsnivå. Vi fick studiebesök av Jessika Edetun Falk, kommunpolitiker (C), och Christina Örnebjär, riksdagsledamot (L).

Deltagare i studiecirkeln Mitt Val och Jessica Edetun Falk, kommunpolitiker (C)
Deltagare från Mitt Val tillsammans med Jessica EdetunFalk (C) längst fram i bild.
Deltagare i studiecirkeln Mitt Val och Christina Örnebjär, riksdagsledamot (L)
Deltagare från Mitt Val tillsammans med Christina Örnebjär, riksdagsledamot (L), tredje från vänster.

Studiebesök på Rådhuset, Örebro
En solig dag i maj var det dags att ytterligare vidga våra vyer; vi gick på studiebesök på Rådhuset och fick en guidad visning av John Johansson, kommunpolitiker (S).

Deltagarna i Mitt Val på studiebesök i Rådhuset
Studiebesök på Rådhuset, vi fick en guidad tur av John Johansson, kommunpolitiker (S).

Filmer och Sveriges radio som källa till kunskap
Utöver samtal och studiebesök tittade vi på filmer som praktisk beskrev hur det går till när man röstar i valet. Vi lyssnade även på Klartext som sänds på Sveriges radio. Klartext beskriver nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord.  Klartexts redaktion har gjort korta inslag om de olika partiernas viktigaste idéer, deras tankar, grundläggande värderingar och särskilt kring funktionshinderpolitiken. Det här var ett inslag som särskilt uppskattades av deltagarna.

Terminsavslutning och gästspel på P4 Örebro
Tisdagen den 12 juni avslutades Mitt Val med samtal om vad studiecirkeln har gett för kunskap och hur deltagarna har upplevt vårens träffar.

– Det är viktigt att kunna vara med och bestämma, våra röster är lika värdefulla som någon annans. Här blir vi respekterade för de vi är. Vi lyssnar på varandra och lär oss nya saker. De politiker som vi har träffat har varit intresserade och lyssnat på det vi har att säga, berättar en av deltagarna.

I direkt anslutning till terminsavslutningen besökte cirkelledarna Maria Östby och Eva Jacobsson radion, Eftermiddagspasset på P4 Örebro, för att berätta om Mitt Val.

Maria Östby och Eva Jacobsson, cirkelledare Mitt Val, besöker P4 Örebro
Maria Östby och Eva Jacobsson, cirkelledare för studiecirkeln Mitt Val, gästar P4 Örebro.

Mitt Val fortsätter hösten 2018
Mitt Val fortsätter i höst med start tisdag 14 augusti klockan 15.30

– I höst kommer vi att fokusera på att ta fram frågeställningar som vi tar med oss när vi besöker valstugorna för en fortsatt dialog med politikerna. Vi kommer även att undersöka var vallokalerna ligger och vilket praktiskt stöd som finns för att kunna rösta. Självklart kommer vi fortsätta att ses efter valet för att prata om resultatet, våra erfarenheter från valdagen och andra aktuella samhällsfrågor, avslutar Maria.

Anmäl dig till höstens omgång av Mitt Val

Kontakt
Maria Östby

Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
och cirkelledare Mitt Val
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39