Tillbaka

Det finns mycket att lära om diken

eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfarg-240x234.jpg

Yvonne Gustavsson har lett en studiecirkel i Åtorp om diken. Vad gäller egentligen när det kommer till underhåll av diken på och hur blir det om diket gränsar till en granne? Frågorna är många, och genom studiecirklar om diken får deltagarna svar. Ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

SV och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar och andra aktiviteter. Ett projekt som pågår över hela landet till och med 2024.

STEFAN STRÖMGREN, verksamhetsutvecklare på SV Örebro län, med ansvar för dikescirklarna i länet berättar att cirkeln innehåller två huvuddelar. Det handlar om Aktiv förvaltning och underhåll av diken, två delar som berör både enskilda och samfällda diken, samt öppna och täckta diken.

– Cirklarna vänder sig till den som är markägare, företagare eller på annat sätt aktiv inom de gröna näringarna. Om man är intresserad kan man höra av sig till mig så kontaktar jag en utbildad ledare för diken, och så kan vi börja ta in anmälningar och förhoppningsvis starta upp en cirkel, säger Stefan.

Det var precis det som ledde till att Yvonne blev ledare för en studiecirkel i Åtorp. Åtorps lokalgrupp kontaktade Stefan och det resulterade i att 12 deltagare fick lära sig mer om diken.

YVONNE GUSTAVSSON har goda minnen av cirkeln som gick av stapeln i mars 2022. Hon minns tillbaka på gruppen som ett väldigt trevligt gäng med stark och fin sammanhållning som gör mycket roliga saker tillsammans på gårdarna.

– Det var både äldre och yngre personer som deltog kursen och det tycker jag är kul, det blir så bra stämning då tycker jag. De sa att kursen var intressant och att de lärde sig mycket om diken som de inte visste innan, säger Yvonne.

Kursen innehöll mer än bara fakta och teori, de var även ute i markerna för att titta på dikena och skapa en bild av hur man ska tänka när man har, och är med i ett dikesföretag.

– Jag är jättenöjd med kursen och det är precis det här som gör att man vill fortsätta att vara cirkelledare i SV, när man har så här bra och intresserade deltagare, avslutar Yvonne.