Tillbaka

Digital konferens åldersvänliga städer

I november skulle 2020 års höstmöte för Frivilligsamordnarnas förbund och riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler ha arrangerats på Örebro slott, Frivilligsamordnarna Lotta Johansson, Lovisa Greus och Zejfa Catic, som är anställda inom frivilligverksamhet och Väntjänst – en del av Frivillig- och hälsofrämjande enheten vid Örebro kommun, höll i och planerade arrangemanget. Som så mycket annat under året gick det fysiska mötet inte att genomföra och därför blev mötet istället digitalt, med hjälp av SV Örebro län och SV:s förbund.  Beatles på Fabriksgatan blev Örebro slott.

Den digitala konferensen inleddes med hälsningar från ordförande i programnämnd social välfärd John Johansson och landshövding Maria Larsson. Dagens första föreläsning hölls av Mairon Johansson, forskare vid Linnéuniversitetet, som samtalade kring gamla och nya former av frivilligt engagemang. Efter föreläsningen delades deltagarna in i så kallade ”breakout-rooms”, digitala grupprum, där de fick diskutera om hur dagens ”landskap” inom äldreomsorgen ser ut och hur det förändrats under 2000-talet.

Den andra föreläsningen kretsade kring att ta tillvara på äldres resurser för en bättre plats att åldras på. Lisa Holtz som är processledare på Stadsutveckling, Åldersvänliga Göteborg, föreläste. Göteborg är även med i nätverket ”Åldersvänliga städer” där erfarenhetsutbyte sker mellan olika städer i Norden och Europa. Efteråt blev det en intressant frågestund där deltagarna fick ställa sina frågor till Lisa.

Rörelsepauser med dans till energisk musik

För att bjuda in till rörelse ordnade Liliana Cortes Insignares med rörelsepauser där deltagarna fick dansa till energisk musik. Liliana arbetar till vardags som frivilligsamordnare i föreningen Kontaktservice, som bland annat samordnar volontärer och genomför sociala aktiviteter för seniorer i Karlskoga kommun. Liliana hade även ett eget inslag i konferensen där hon berättade om deras samverkan med SPF Karlskoga. De har ansökt och beviljats pengar från Socialstyrelsen för att göra satsningar utomhus för seniorer. Liliana ville inspirera fler konferensdeltagare att söka samarbete med föreningar lokalt och att våga söka pengar på nationell nivå till lokala satsningar. 

Digitalt stöd – en ovärderlig resurs

– Då ingen av oss är vana vid att arrangera digitala konferenser i plattformen Zoom sökte vi samverkan med SV för att få hjälp med det praktiska. Vi fick kontakt med Emelie Eklind, som vi kunnat bolla olika idéer och upplägg med under slutfasen av konferensplaneringen. En ovärderlig resurs, då det är svårt att både hålla koll på det tekniska och vara moderator samtidigt, berättar Lotta Johansson, frivilligsamordnare. 

Lotta berättar även att de har gjort en digital utvärdering efter konferensen där alla som har svarat är mycket nöjda med helheten. Massor av de positiva kommentarerna och reaktionerna skickades digitalt strax innan konferensen avslutades. Flera av deltagarna har också ringt till samordnarna efteråt och berättat att konferensen var proffsigt planerad och genomförd.

VILL DU VETA MER?

Fredrik Wallin
Avdelningschef SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se 
076-100 05 12