Lättläst version saknas
Tillbaka

Digitala frukostsamtal om psykisk ohälsa

Torsdag den 12 oktober var det dags för det andra av fyra digitala frukostsamtal med olika teman inom psykisk ohälsa. Samtalen arrangeras av föreningen Hjärnkoll Örebro län, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län, och sänds live från SVs lokaler på Fabriksgatan i Örebro. 

Den digitala samtalsserien syftar till att lyfta olika ämnen inom psykisk ohälsa, att dela erfarenheter, bryta tabu och visa att det finns fler som har varit, eller är, i liknande situation. Du får möta olika hjärnkollambassadörer som berättar öppet om sin psykiska ohälsa, hur de mår idag och vägen däremellan.

Att vara anhörig till någon med NPF

Under torsdagens samtal fick vi möta Maria Hellsten, hjärnkollambassadör, och Elin Branhammar, samordnare för Hjärnkoll. Maria delade med sig av sina erfarenheter av hur det kan vara att vara anhörig till en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. 

Syftet med de digitala samtalen är att skapa öppenhet kring psykisk ohälsa, och på så vis bidra till ökad förståelse och acceptans. Under sändningen sammanfattade Maria det fint genom att citera den amerikanska författaren Ann Voskamp “Shame dies when stories are told in safe places”, vår översättning “Skammen dör när berättelser delas i trygga rum”. 

DET FÖRSTA SAMTALET
Under det första samtalet fick vi träffa Angelica Larsson, hjärnkollambassadör, som berättade hur det kan vara att vara ung med depression och ångest. 

Om hur ensamhet kan se ut

Den 9 november, kl. 8.30 är det dags för det tredje frukostsamtalet. Då får vi möta hjärnkollambassadören Kerstin som berättar hur ensamhet kan se ut, och vad hon har gjort för att bryta den. 

DELTA VIA ZOOM
Klicka här för att ansluta till frukostsamtalet (Zoom)I BILD FRÅN VÄNSTER: Andreas Karlsson (verksamhetsutvecklare SV Örebro län), Elin Branhammar (samordnare Hjärnkoll) och Maria Hellsten (hjärnkollambassadör).

Vill du veta mer? 

Frågor hänvisas till ansvarig verksamhetsutvecklare Maria Östby.