Tillbaka

Digitalisering och dokumentation av svunna tider i Hjortkvarn

Bo Hembygdsförening har haft en studiecirkel som har vuxit och utvecklats hos oss på SV under sex års tid. Cirkeldeltagarna har förenats av ett historiskt intresse kring Bo socken i Hallsbergs kommun. Nu är det dags att ta vara på allt material som har samlats in under cirkelns gång, och det ser ut att bli fler digitala äventyr tillsammans med oss på SV. 

Ibrahim Altamimi_Verksamhetsutvecklare SV Örebro län300x300.jpgIBRAHIM "IBBE" ALTAMIMI, verksamhetsutvecklare, besökte cirkeln under en måndagsträff i september 2022. Ibbe berättar att han var med under förra året då cirkeldeltagarna började ses digitalt till följd av pandemin och han är glad att vara en del i att föra arbetet med digitalisering framåt även i år. 

– De träffas för att digitalisera materialet från deras sex år långa studiecirkel om traktens torp, och de fortsätter att digitalisera föreningens arkiv. 

Cirkeldeltagarna skannar in dokumenten och sparar ner dem på en hårddisk som senare ska förvandlas till ett digitalt, sökbart arkiv på föreningens hemsida. Originalfotot eller dokumentet hanteras varsamt och placeras i syrafria kuvert.

– Vi kommer att stötta föreningen i deras digitala utveckling och verka för att alla värdefulla original av bilder, dokument och brev, ska finnas kvar i pappersform för kommande generationer. 

I BILD: LENNART ÖSTMAN, ANDERS JONSSON OCH KENNET ALLANSSON.

Relaterade artiklar

  • Från svenskbygden i Minnesota till Bo socken,...

    HALLSBERG: Boo hembygdsförening berättar hur SVs digitala kursupplägg har hjälpt dem att bevara historien kring Bo socken.

    Läs mer