Tillbaka

En föreläsning om osteoporos

Den 31 maj öppnade himlen sig och bjöd på ett ordentligt vårregn. Men det hindrade inte 25 personer från att besöka Föreningarnas hus i Örebro för att lyssna till Kerstin Zimmerman och Anne Breikert från Endokrinologi- och diabetesmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Britt Magnusson, ordförande i Osteoporosföreningen Örebro län hälsade alla varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att vår planerade föreläsning äntligen kunde bli av efter de annorlunda pandemiåren.

Primär och sekundär osteoporos

Kerstin och Anne, som båda arbetat länge på Endokrinologi- och diabetesmottaningen på USÖ, berättade om vad osteoporos innebär och vilka riskfaktorer som finns. De beskrev en primär osteoporos (benskörhet) och en sekundär variant:

PRIMÄR OSTEOPOROS är framför allt åldersbetingad och till mycket stor del ärftlig. Den påverkas av minskad produktion av östrogen och testosteron, samt fysisk inaktivitet och låg kroppsvikt.

SEKUNDÄR OSTEOPOROS är en effekt av att skelettet bryts ned på grund av annan sjukdom eller läkemedel, det kan exempelvis vara ämnesomsättningssjukdomar, kortisonbehandlingar och mag- och tarmsjukdomar. I dessa fall är det viktigt att behandla den utlösande faktorn, så att skelettet får möjlighet att återhämta sig.

Benomsättning genom livet

Kerstin och Anne förklarade att skelettet byggs upp fram till 20–30 års åldern, då vi når vår högsta benmassa. Benmassan är sedan relativt bevarad under de kommande 10–20 åren och under den tiden är nedbrytning och nybildande av ben i balans. Därefter sker en succesiv minskning av benmassa.

maria-ostby.png– De beskrev även processen från en fraktur och remiss till mottagningen, till hur det går till vid en bentäthetsmätning. De berättade hur det ser ut i rummet, vad en mätning visar och vilka behandlingsalternativ som finns, berättar Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

I BILD: MARIA ÖSTBY, SV ÖREBRO LÄN.

En underutredd, underdiagnostiserad och underbehandlad patientgrupp

För Britt från Osteoporosföreningen är föreläsningen en viktig kugge i att sprida kunskap både till vårdtagare och vårdgivare. Hon menar att patientgruppen är underutredd, underdiagnostiserad och underbehandlad och att de behöver lyftas fram. 

– Föreläsningen var full av fakta kring såväl diagnosen som tillväga gångssättet vid bentäthetsmätningen. Med tanke på att patientgruppen är underutredd, underdiagnostiserad och underbehandlad behövs kunskap för både vårdtagare och vårdgivare. Föreläsningar är ett sätt att sprida kunskap!, säger Britt.

– Det blev en väldigt lyckad eftermiddag och det var värdefullt att få ”titta in” i rummet där bentäthetsmätningen sker, hur den går till och vad den visar. Det uppskattade jag väldigt mycket, avslutar Maria Östby.

OSTEOPOROS – BENSKÖRHET

Osteoporos är en systematisk skelettsjukdom som karaktäriseras av låg benmassa och förändrad mikroarkitektur. Det leder till nedsatt hållfasthet och ökar därmed risken för frakturer. I Sverige inträffar över 80-90 000 osteoporosfrakturer om året, men underdiagnostiken är stor, då endast en tredjedel av kotfrakturerna diagnosticeras i rutinsjukvård.

EN OSTEOPOROSFRAKTUR kännetecknas av att den orsakas spontant eller av ett minimalt trauma som motsvarar kraften av ett fall från stående eller lägre och där det i normala fall inte borde uppstått en fraktur. 

Läs mer om osteoporos på 1177.