Lättläst version saknas
Tillbaka

En miljö för gemenskap – Med naturen som källa till välmående och gemenskap

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län organiserar promenader och aktiviteter för gemenskap och välbefinnande genom ett nytt projekt som vänder sig till seniorer.

NU I AUGUSTI startar projektet En miljö för gemenskap med stöd från Socialstyrelsen. Syftet är att främja social gemenskap och minska den ofrivilliga ensamheten bland seniorer.

Erfarenheter från pandemin

DET ÄR MÅNGA som har letat sig ut och upptäckt gröna platser i närområdet under pandemiåren. Att tillbringa tid utomhus upplevs ofta stärkande både fysiskt och mentalt, och ett flertal studier lyfter naturens positiva inverkan på hälsan.

maria-ostby.png– Vi startade sociala promenader under coronapandemin i södra länsdelen, och nu vill vi ta fasta på de positiva effekterna som promenader utomhus ger. Vi kommer att organisera promenader och olika aktiviteter med fokus på natur berättar Maria Östby verksamhetsutvecklare vid SV Örebro län.

ERFARENHETEN FRÅN de sociala promenaderna visar att det är lättare att ta sig ut om man har sällskap, någon att  dela både tankar och steg med. Genom En miljö för gemenskap hoppas SV Örebro län på många fina naturupplevelser och fina möten.

– Vi kommer att mötas på olika platser för att promenera en bit, sätta oss på en fin plats, uppleva dofter och färger, och få utrymme att samtala om stort och smått. Längre fram i höst kommer vi att erbjuda aktiviteter som korta föreläsningar och skapande, alltid med naturen som centralt tema, avslutar Maria Östby, projektledare för En miljö för gemenskap.

Hur gör man för att delta?

 Det är bara att dyka upp! Datum, tid och plats finns här under. Du kan även skriva ut affischen för augusti med aktuella datum. 

AKTUELLA DATUM AUGUSTI

Vi träffas alltid 10.30 och avslutar senast 11.30. Ingen anmälan – men tänk på att komma i tid då vi kommer att promenera iväg. 

ONSDAG 17 AUGUSTI KL. 10:30
SAMLINGSPLATS: Stadsparken, ingång Floragatan.
Vi promenerar i den vackra parken. 

TISDAG 23 AUGUSTI KL. 10.30 
SAMLINGSPLATS: Naturreservatet Oset, ingång Näsby Ormestagatan.

FREDAG 26 AUGUSTI KL. 10.30 
SAMLINGSPLATS: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8.
Vi tar del av några av konstverken inom OpenArt 2022.

TISDAG 30 AUGUSTI KL. 10.30 
SAMLINGSPLATS: Stadsparken, ingång Floragatan.
Vi promenerar i den vackra parken.

En miljö med gemenskap_Augusti_miniatyr.png