Tillbaka

En miljö för gemenskap, november

Hej senior, välkommen på kostnadsfria aktiviteter med natur och närmiljö i fokus! Aktiviteterna arrangeras genom vårt projekt "En miljö för gemenskap" som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. 

LÄS MER OM PROJEKTET
[MED FINANSIERING FRÅN SOCIALSTYRELSEN] 

PROGRAM NOVEMBER 2022

ÖREBRO
Vi träffas alltid kl. 10.30 och avslutar senast kl. 11.30. Tänk på att komma i tid då vi kommer att promenera iväg. Du måste anmäla dig till Maria Östby, SV Örebro län, för att delta: maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39.FREDAG 4/11 MARKASPÅRET

Vi möts vid Ljungstugan och promenerar i Markaspåret.
Samlingsplats: Ljungvägen 16

TORSDAG 10/11 KARLSLUND
Vi möts vid Karlslunds herrgård och promenerar. Under promenaden kommer vi att observera både vår omgivning och balans tillsammans med Ellenor. 
Samtlingsplats: Diedens allé 11.

ONSDAG 16/11 ROSTA STRAND
Vi promenerar i området och Inger kommer att guida oss med historia kring de äldre husen som vi passerar.
Samlingsplats: korsningen Östra Vintergatan/Björkallén

MÅNDAG 21/11 SAMTAL OM NORR
Vi får träffa Märit som berättar om studiecirkeln ”Så var det att växa upp på norr”. Tid för samtal och fika.
Lokal: Storgatan 29, Örebro

En miljö för gemenskap_november 2022_ÖREBRO.png