Tillbaka

Ett till år har passerat med God dag god dag: Många promenader, skratt och gemenskap!

Våren 2021 beviljades vi fortsatta medel från Socialstyrelsen för vårt arbete mot ofrivillig ensamhet bland seniorer. Ett arbete som pågått sedan 2019 då vi startade projetet God dag god dag med föreläsningar om Hasse och Tage och det juva 50- och 60-talet. När vi fick fortsatta medel fick projektet namnet God dag god dag. Vi knackar på.

Social samvaro för seniorer

Under 2021 var fokus för projektet fortsatt att främja social samvaro för seniorer i Örebro län, med siktet inställt på att sänka tröskeln ytterligare för att fler ska känna trygghet att delta och ta steget till att träffas i grupp.

FRÅN TELEFONLINJE TILL SOCIALA PROMENADER

Maria Östby, verksamhetstvecklare, berättar att man samverkat med bland annat SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och Hallsbergs kommun genom att erbjuda en telefonlinje för den som önskade någon att prata med. Det kom dock in få samtal, vilket ledde till att projektet började fundera över hur man skulle nå ut.

– Då föddes idéen om Sociala promenader, vilket skulle visa sig vara ett uppskattat framgångskoncept i tider av den pågående pandemin. 

I BILD: MARIA ÖSTBY, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN.

Att umgås i tider av en pandemi

Idén om Sociala promenader föddes när pandemin hade pågått i ganska precis ett år. Längtan av att träffa andra människor växte sig allt större i människors hjärtan och vi kände att vi behövde göra något för att hitta nya vägar till gemenskap. 

– Eftersom vi fick lov att ses utomhus föddes idén om Sociala promenader. Vi ville erbjuda en enkel och tillgänglig aktivitet som inte krävde mer än att man skulle dyka upp, berättar Ann Andersson, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

FÖRST UT HALLSBERG, TÄTT FÖLJT AV ASKERSUND
Den första promenaden gick av stapeln i Hallsberg den 16 mars och lockade cirka 20 glada promenerare. Den 28 april började kom promenaderna även till Askersund. 

– Vi utgick från tanken att det är enklare att ta sig ut på en promenad om man har sällskap. Den som anslöt fick slå följe med mig Ann och/eller Elisabeth Sandberg och Tuula Lundberg från SV Örebro län.

LIVET HÄR OCH NU
Fokus för promenaderna har varit att skapa kontakt och prata om livet här och nu. Pandemin och deltagarnas upplevlser upptog många samtalsämnen men ett annat centralt tema som har tagit mycket plats var den egna livshistorian.

– Vi har delat minnen från det egna livet och närområdet. Deltagarnas historier kring olika platser och högtider har gett liv till byggnader och platser, som man annars bara gått förbi, säger Elisabeth. 


I BILD: ANN ANDERSSON, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN.

Tisdagar i Hallsberg

Under 24 tisdagar, mars–november, har har Ann, Elisabeth och Tuula stått redo utanför Dagcentralen Åsen för att ta emot de som snörat på sig promenadskorna. Cirka 20 personer, i grupper om 10–12 personer har promenerat i regn och solsken.

PÅSKVANDRING OCH FILM
Tisdagen före påsk överraskade Ann, Elisabeth och Tuula deltagarna. De hade klätt ut sig till påskkärringar, något som blev väldigt uppskattat. Dagen till ära var även Kristin Lundström från Örebro läns bildningsförbund på plats för att intervjua och filma.DIGITAL TEKNIK; ETT ÅTERKOMMANDE ÄMNE
Deltagarna pratade ofta om hur svårt det är att lära sig dagens teknik och att det är svårt att navigera en dator eller smarttelefon. 

– Här såg vi att det fanns ett behov att fylla, så jag Maria och vår kollega Pernilla har mött upp de som var intresserade vid tre tillfällen för att lära ut lite grunder i teknikens värld, berättar Maria.

GEMENSKAP OCH FLER AKTIVITETER
Efter ett sommaruppehåll startade höstterminen igång igen. Efter ett par promenader kunde vi äntligen bjuda in på kaffe och det resulterade i fler träffar; bildvisning, sång och akvarellmålning. 

I BILD: DELTAGARE PÅ PROMENAD I ETT SOLIGT HALLSBERG.

Onsdagar i Askersund

Under 14 onsdagar, april–juni, har har Ann och Elisabeth mött upp glada promenerare vid fontänen på Askersunds torg. Cirka 15 personer, i grupper om 2–7 personer har vandrat runt i Askersunds närområde. 

EN NY RUNDA VARJE GÅNG
Det finns mycket att se om man bara lyfter blicken, och med deltagarnas berättelser vaknar slumrande platser till liv. Elisabeth berättar att de besökte Borgmästarholmen där de fick vi se den gamla dansbanan och badplatsen, de vandrade runt Landskyrkan, besökte gravar och fann lugnet i båthamnen. Vid Norra Bergen följde de strandkanten och tittade på de gamla fiskebodarna.

ASKERSUNDS TRIKÅFABRIK PÅ 60-TALET
Stegen ledde dem även till den gamla delen av Askersund och en av deltagarna berättade historier om olika byggnader, hus och platser. 

– Vi fick bland annat lära oss hur det gick till på Askersunds trikåfabrik i början på 60-talet. Det var roligt och intressant att höra vilka kläder som gjordes där, säger Elisabeth.

NYA VÄNSKAPSBAND
Flera av deltagarna har berättat att de såg fram emot promenaderna som gav dem nya bekanta och fler av dem har börjat umgås på fritiden. 

– Det känns väldigt roligt att vi har kunnat sammanföra människor som troligtvis inte hade träffats annars. Det värmer hjärtat att tänka på de nya relationerna och vänskapsbanden som har knutits genom våra promenader, säger Ann.

I BILD: PÅ PROMENAD MED UPPFÄLLDA PARAPLYN I ETT REGNIGT ASKERSUND. 

Trygghet är grunden för gemenskap

För att främja trygghet och ett bra samtalsklimat har vi delat in deltagarna i mindre grupper vid de tillfällen som det kom många. Det var vikigt både för att skapa bättre förutsättningar för samtal, men så klart även viktigt för att minimera risken för smitta. 

 – Vi har även sett till att vara flera ledare på plats för att kunna fånga upp olika samtalsämnen, och för att ha tid att se och bekräfta de som kommit, berättar Elisabeth. 

IGENKÄNNING GER TRYGGHET
Elisabeth, som vanligtvis jobbar på länets äldreboenden med högläsning och olika aktiviteter genom vårt koncept Kultur i vården, vet hur viktigt det är med ett bekant ansikte. 

– När man träffar nya människor, och när målet är att skapa trygghet och kontinuitet är det viktigt att det är samma personer som finns på plats. Tillsammans med Ann och Tuula kunde vi skapa trygghet och nya relationer, säger Elisabeth. 

DEN HEDERLIGA TELEFONLISTAN
Promenaderna gav en större kontaktyta med fler personer än den föregående telefonlinjen. När relationerna började ta fäste kunde den som ville vara med på en telefonlista som delades ut till de som deltagit vid promenaderna för att öka chansen till umgänge mellan promenaderna. 

I BILD: ELISABETH SANDBERG, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN.

Ordet spred sig snabbt!

För att sprida ordet om promenderna skickade vi ut pressmeddelande och information till lokal media. Vi spred även budskapet flitigt i sociala medier och kommunerna hjälpte oss att informera i sina kanaler och kontaktnät. 

STOR UPPMÄRKSAMHET
Insatserna lockade till sig stor uppmärksamhet och flera tidningar skrev om de Sociala promenaderna: 

I BILD: TVÅ ÄLDRE PERSONER PÅ PROMENAD. BILDEN HAR VARIT ÅTERKOMMANDE I MATERIALET FÖR VÅRA SOCIALA PROMENADER.

Mer än bara promenader

Projektet har även omfattat tematräffar i små grupper och föreläsningar. Syftet var att sammanföra personer med liknande intressen och att skapa en naturlig plats för dem att mötas på. 

49 PERSONER HAR DELTAGIT I AKTIVITETER I SMÅ GRUPPER:

 • Det ljuva 50- och 60-talet
 • Digital hantering/mobiltelefon
 • Bildvisning från Tiveden
 • Akvarellmålning
 • Julpyssel
 • Högläsing med jultema
 • Studiecirkel om ofrivillig ensamet: Cirkeln utgick från ett material som vi skapade under våren och testade hösten 2021.


84 PERSONER HAR DELTGIT I FÖRELÄSNINGAR OCH TEMATRÄFFAR

 • Föreläsning om Boxaren Ingo Johansson
 • Föreläsningar om ensamhet, Psykiatriveckan 
 • Workshop om gemenskap, Seniorveckan
 • Tre tillfällen om musikskatter


I BILD: ETT PAR GULA BOXNINGSHANDSKAR MED BLÅA, RÖDA OCH SVARTA DETALJER.

Relaterade artiklar

 • Arbete för att främja social samvaro för seniorer...

  SV Örebro läns projekt God dag God dag lever vidare i ny tappning. God dag God dag. Vi knackar på!

  Läs mer
 • God dag God dag

  Finansieras av Socialstyrelsen (2019–2020). Vi arbetar för att främja en social samvaro för äldre genom kultur.

  Läs mer
 • God dag God dag rundar av året med...

  Vi presenterar stolt vår Ljud(jul)kalender med minnesskatter från 50- och 60-talet. Kalendern kommer att sändas i Länsradion.

  Läs mer
 • LJUD(JUL)KALENDER

  Vi presenterar stolt 50- och 60-talets minnesskatt som Ljud(jul)kalender! Kalendern sänds vardagar 1–23 december i Länsradion.

  Läs mer
 • Hasse och Tages kulturskatter har nått över...

  Sedan mitten av oktober 2019 har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län arrangerat föreläsningar om Hasse och Tages kulturskatter...

  Läs mer