Tillbaka

Vi tar ledarskapet i folkbildningens förändring!

Utdrag ur förbundsstämmouttalande 13-14 maj 2023.
200 ombud från hela landet och en bredd av civilsamhället har i helgen beslutat att Studieförbundet Vuxenskolan ska sätta fokus på vårt uppdrag genom prioritering av fyra profilområden.

Vi vet att vi kan och har ännu mer att ge, för att samhället ska bli än mer inkluderande och möjliggöra bildning och livslångt lärande för personer med funktionsnedsättning. Vi är drivande i livskraftiga landsbygder för att bidra till likvärdiga möjligheter till bildning och kultur. Tillsammans med föreningslivet gör vi samhället mer robust och bidrar till att fler får utlopp för sitt engagemang, detta är en oersättlig kraft i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Vi värnar individens rätt att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett vilken bakgrund eller etnicitet en har, integration är att föra människor samman.

Vi står starkt förankrade i vår idé om folkbildningens utveckling och frihet. En engagemangsdriven och deltagarstyd verksamhet som utvecklar varje deltagares tankar och personlighet. Verksamhet med hög kvalitet och en armlängds avstånd från politiken är och förblir folkbildningens kännetecken.

Vår folkbildningsverksamhet kommer alltid att bygga på hög delaktighet, människors engagemang och ansvar för ett tillitsfullt, demokratiskt och hållbart samhälle.


Det här är ett utdrag ur det förbundsstämmouttalande som beslutades av SV:s förbundsstämma, 13-14 maj 2023, Linköping.  Klicka här för att läsa hela förbundsstämmouttalandet.