Tillbaka

Föreläsningar om demenssjukdomar

Under våren arrangeras tre föreläsningar om demenssjukdomar. En i Hällefors och två i Karlskoga. Det är Minnesteamet i Karlskoga och Demensföreningen i Bergslagen som tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar föreläsningarna.

När minnet sviktar 8 mars - HÄLLEFORS

Föreläsare: Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov
Förbundskonsulent: Margareta Svensson
Plats: Folkets Hus, Sikforsvägen 19, Hällefors
Datum: Tisdagen den 8 mars Tid: Kl. 14-16

Föreläsningsinnehåll:
• Vad är demens?
• Utredning, diagnos och behandling.
• Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom?
• Anhörigas livssituation och behov av stöd.
• Demensförbundets verksamhet.
• Hur kan en lokal Demensförening stödja demenssjuka
och anhöriga?

Ingen föranmälan krävs. Demensdagen är gratis och samarrangeras av
Bergslagens Demensförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

VARMT VÄLKOMNA!


När minnet sviktar 10 mars - KARLSKOGA

Föreläsare: Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov
Förbundskonsulent: Margareta Svensson
Plats: Karlskoga Bibliotek, Kyrkbacken 9, Karlskoga
Datum: Torsdagen den 10 mars Tid: Kl. 14-16 och 18-20

Föreläsningsinnehåll:
• Vad är demens?
• Utredning, diagnos och behandling.
• Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom?
• Anhörigas livssituation och behov av stöd.
• Demensförbundets verksamhet.
• Hur kan en lokal Demensförening stödja demenssjuka
och anhöriga?

Ingen föranmälan krävs. Demensdagen är gratis och samarrangeras av
Minnesteamet Karlskoga och Studieförbundet Vuxenskolan.

VARMT VÄLKOMNA!