Tillbaka

Föreläsning på dagcentraler i Hallsbergs kommun inspirerar till utomhusaktiviteter

Under 2023 har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län besökt dagcentraler i Hallsbergs kommun för att föreläsa om naturens hälsofrämjande effekter. En uppskattad och efterfrågad föreläsning som syftar till att inspirera till utomhusaktiviteter. 

Att ta ett djupt andetag och låta lungorna fyllas av frisk luft, att blicka ut över gröna ängar eller snötäckta granar. Att känna doften av regn och solens värmande strålar. Det ger en viss känsla i kroppen, ofta en känsla av lugn och välbehag. 

Det är precis det som föreläsningen "Naturens hälsofrämjande effekter" handlar om. Den är framtagen för att inspirera åhörarna till tid utomhus. Att låta sg förundras av naturens skiftningar, fånga dagsljus och njuta av vackra motiv i form av blommor, färger och djur. Föreläsningen ger också kunskap om vilka effekter naturen har för vårt mående.

Fyra dagcentraler i Hallsberg har tagit del av Naturens hälsofrämjande effekter

Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, var på Åsens Dagcentral i Hallsberg med föreläsningen "Naturens hälsofrämjande effekter" under våren 2023. Det var ett uppskattat inslag och det fanns en önskan om att fler dagcentraler skulle få ta del av föreläsningen. Det resulterade i ytterligare fyra föreläsningar under hösten, under året har Maria besökt dagcentralerna Åsen, Knuten, Sköllergården, Esslatorp och Åsen. 

– Över 70 personer har tagit del av föreläsningarna, vilka har mynnat ut i trevliga samtal efteråt där besökarna har delat med sig om naturens betydelse för dem genom åren, en del har visat bilder i sina mobiler och berättat om platser de besökt och önskat besöka, berättar Maria. 

Maria har fått god respons av både åhörare och personal vid dagcentralerna. Föreläsningen öppnar upp för samtal och igenkänning på ett lättsamt sätt.

– Jag tycker verkligen om att komma ut till dagcentralerna med denna föreläsning, den är lättsam och bidrar till samtal kring livet och naturen i stort och smått. Jag lär mig mycket varje gång! 

En del av "En miljö för gemenskap"

SV Örebro län har tagit fram olika föreläsningar inom de många projekt som har bedrivits för att främja gemenskap. Tidigare Hasse och Tage, Minns du 50-60-talet, Glädje och gemenskap med flera. Under 2022 startade projektet "En miljö för gemenskap" och fram växten föreläsningen "Naturens hälsofrämjande effekter". En föreläsning som vi har nått ut med under 2023 via samarbeten med kommuner, bland annat Hallsbergs kommun.