Tillbaka

FRITID tar sommarlov

Det är sommarlov på ingång och vi blickar tillbaka på två terminer med FRITID, vår fritidsverksamhet som vänder sig till unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mellan september 2017 och maj 2018 har vi arrangerat 55 öppna träffar med olika aktiviteter. Två eftermiddag i veckan har unga personer kunnat komma till SV Örebro län och vår verksamhet FRITID för gemenskap och aktiviteter.

Det har varit cirka 15 unika personer som deltagit, några har varit aktiva nästan hela perioden. Ett par har hittat vidare till andra studiecirklar som erbjudits. Det gör oss glada!

Eget skapande, friskvård, musik och mycket mer
Vi har haft aktiviteter inom olika slags områden, eget skapande, friskvård, samhällskunskap, film och musik och vi har fått besök utifrån och varit ute på besök.

Nya ansikten och nya bekantskaper
Det har varit glädjande att få höra att ett par personer som varit nyinflyttade i Örebro kommun har hittat till oss och på så vis funnit ett sammanhang och vänner. Alla deltagare i FRITID har varit nya ansikten för oss på SV Örebro län, härliga personer som vi fått möjlighet att träffa och lära känna!

Vi ses hösten 2018
Vi planerar för aktiviteter även i höst. Då hoppas vi bland annat få ta del av den musik som ett par deltagare arbetar med i SV Örebro läns musikstudio. FRITID är likt vårt tidigare projekt SV Kulturcollege och pågående projekt Ny Arena ett forum för att träffas, utvecklas och finna vägar framåt.

FRITID önskar alla en riktigt fin sommar och tackar för terminerna som varit!

Kontakt
Maria Östby

Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39