Tillbaka

Fyra filmer om anrik förening

"Gamla Brukspojkars Klubb" som bildades i Bofors redan 1952 under det ”Kalla kriget” engagerade medlemmar från olika yrkesgrupper, bland annat svarvare, verktygsarbetare och verkmästare. Idag består föreningen av personer som brinner för att föra arvet om Bofors vidare, bland annat genom att digitalisera delar av verksamheten. 

Idag arrangerar Gamla Brukspojkars Klubb guidade turer och föreläsningar i Bofors industrimuseum för att föra historien vidare. Museet ligger i en fin miljö intill Alfred Nobels herrgård och innehåller olika historiska föremål som till exempel kanoner, modeller och bilder, samt historia om Bofors och olika nyckelpersoner som verkade på i företaget. 

ALFRED NOBEL är ett namn som många av oss känner till och förknippar med Nobelpriset som delas ut en gång om året till personer som gjort betydelsefulla insatser inom fysik, kemi, medicin, litteratur och för fred. 

jonas-ljungkvist.jpg– Det alla kanske inte vet är att han köpte en fabrik i Karlskoga som tillverkade kanoner och att han investerade i ett laboratorium och personal för att fortsätta sin forskning med krut och sprängämnen. Kanonerna fick han så att säga "på köpet". 

Han hade tidigare verkat i bland annat Frankrike och Italien men många tyckte att hans arbete var störande och jakten på en avskild plats förde honom till Karlskoga, som kom att ses som hans hemvist, berättar Jonas Ljungkvist, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

I BILD: JONAS LJUNGKVIST, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN. 

Pandemin ledde till ett ökat behov av digitalisering 

Under pandemin såg föreningen ett allt större behov av att nå ut digitalt, och möjligheten att kunna nå en annan målgrupp än den som de når idag. Genom film blir det möjligt för fler att besöka området även om de inte kan ta sig dit fysiskt. Filmer kan även användas i utbildningssammanhang och exempelvis visas för ungdomar som en allmänbildande del om svensk historia. 

– Jag tror att det finns en utvecklingspotential i det digitala för föreningar, och jag tror att film är ett bra verktyg för att sprida historien om Bofors vidare. Att lära sig genom böcker och annan fakta är i och för sig viktigt, men att få se delar av det med egna ögon ger en helt annan substans, säger Stefan Nylén, från Brukspojkarna. 

Fyra filmer ska visa föreningens arbete

I november 2021 var Jonas och Andreas Karlsson, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, på plats hos föreningen för att se hur SV skulle kunna möta deras behov av digitalisering. Efter lite tankeverksamhet bestämde man sig för att arbeta tillsammans och ta fram fyra små filmer kopplade till föreningens verksamhet. 

– Det löpande arbetet med att planera filmerna och skriva manus tog fart redan 2021 och föreningen arbetar för fullt. Jag och Andreas har varit där och rekat för att få en bild av vad som ska digitaliseras och hur, berättar Jonas. 

Gamla Brukspojkars Klubb 2021.jpgI BILD: FYRA MEDLEMMAR UR FÖRENINGEN TILLSAMMANS MED ANDREAS FRÅN SV (ANDRA FRÅN HÖGER).

Andreas berättar att han bidrar med sina erfarenheter av att arbeta med ljud, ljus och film, samt tankar om vad som behövs för att innehållet ska bli intressant för mottagaren. Samtliga som deltar i arbetet är rörande överens om att det ska bli roligt att utveckla arbetet under 2022. 

Gamla Brukspojkars Klubb

Titta gärna in på föreningens hemsida om du vill läsa mer om deras arbete, bli medlem eller komma i kontakt med någon av föreningens representanter. 

 

TILL FÖRENINGEN