Tillbaka

Globala miljömål för hållbar utveckling

Under våren 2020 har vi haft studiecirkeln Globala miljömål för hållbar utveckling på dagligverksamheten Resurscenter, avdelning Hjärtat i Kumla. Gruppen har utgått från Agenda 2030 för hållbar utveckling som listar 17 globala mål för en hållbar utveckling, en universell handlingsplan som syftar till att stärka människornas och planetens välstånd.

Globala mål och hållbar utveckling har varit fokus under våren då en grupp på 4 - 7 personer som är på dagligverksamheten vid Resurscenter avdelning Hjärtat i Kumla har tittat på och läst om de 17 globala målen. Tillsammans med Pernilla Löfquist Wedin från SV Örebro län valde de ut sex mål att titta närmare på och de insåg att alla mål hänger ihop och påverkar varandra. Det är svårt att prata om ett enskilt ämne utan att komma in på ett annat.

MÅL 1: Ingen fattigdom MÅL 4: God utbildning för alla  MÅL 7: Hållbar energi för alla MÅL 10: Minskad ojämlikhet MÅL 14: Hav och marina resurser MÅL 15: Ekosystem och biologisk mångfald

För att nå förändring måste alla vara med i samhällsdebatten

Studiecirkeln som vände sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning väckte många intressanta diskussioner och tankar bland deltagarna som de idag har med sig i sin vardag. De har pratat om vad målen innebär, vår jords hälsa och vad var och en kan göra för att bidra till en bättre värld. Deltagarna har bland annat tittat på film, haft quiz och planterat ärtskott som de vårdat för att sedan kunna äta som sallad.

– Vi lyfte frågor som är högst aktuella och som berör oss alla. För att vi ska kunna nå förändring krävs det att alla får möjlighet att vara med i samhällsdebatten, oavsett individuella förutsättningar. Alla kan bidra med något och alla kan göra skillnad, säger Pernilla. 

Genom studiecirkeln fick gruppen med sig många konkreta tips som var och en kan anamma i sin vardag. De fick även med sig tankar om värdegrund, alla människors lika värde och vikten av att lyssna på sina medmänniskor.

För att bidra till en bättre värld kan du tänka på att:

  • sopsortera och slänga skräp på rätt plats
  • släcka lampor när du går ut ur ett rum
  • undvika engångsartiklar av plast
  • inte klippa gräset för ofta
  • koka vatten i vattenkokare istället för på spisen

– Listan kan göras lång. Men det viktigaste tipset som vi fick med oss är nog att man ska engagera sig och prata med andra om hållbarhet och de globala målen, säger Pernilla.

Vi ställde inte in, vi ställde om!

Bild på Pernilla som finns med via videolänk för att genomföra studiecirkeln "Globala miljömål...". Framför henne sitter deltagarna med ryggen mot kameran och tittar på Pernilla.De första träffarna under våren ägde rum på plats hos avdelning Hjärtat i Kumla men i och med Covid-19 var de tvugna att tänka om. Efter en stunds uppehåll valde de att ställa om och studiecirkeln genomfördes digitalt, något som gick väldigt bra och var uppskattat hos deltagarna.

Syntolkning: Deltagarna i studiecirkeln tittar på Pernilla som finns med via videolänk.

Från Lundabygden till Örebro

Studiecirkeln utgick från ett studiematerial som tagits fram av SV Lundabygden med bidrag från Sida. Vi fick chansen att testa materialet och utfallet är väldigt gott då det nu finns planer på att starta ännu en studiecirkel på Resurscenter.

ALLA GÖRA NÅGOT SOM FÖRBÄTTRAR MILJÖN. VAD GÖR DU?


Foto samlad bild på de globala målen: Regeringskansliet/FN