Tillbaka

Höstens anhöriggrupper, FPS

En av våra många samverkande föreningar är Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS). FPS är en anhörigförening som grundades 1987 av en grupp föräldrar och anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

HÖSTEN 2021
I höst startar nya anhörigrupper för personer som står nära någon som lever med psykisk ohälsa. Grupperna sker i samarbete med FPS och SV Örebro län.

Tillsammans blir vi starkare

VÅRT SAMARBETE
SV Örebro län och FPS har sedan 2018 utvecklat ett gott samarbete med stödgrupper för anhöriga och öppna föreläsningar om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, ensamhet, medberoende, ångest och stress, barn som anhöriga, schizofreni, rehabilitering med mera. 

NÄTVERK: KOMMUN, REGION, FÖRENINGAR
FPS är en av många föreningar som varit aktiva under vår återkommande föreningsvecka inom funktionsrätt "Vecka 36". Föreningen är även en drivande kraft kring "Psykiatriveckan" som arrangeras i länet under vecka 46. 

ANHÖRIGKONSULENT, ÖREBRO LÄN
Föreningen har en anställd anhörigkonsult som arbetar över hela länet med att erbjuda stödsamtal till anhöriga inom orådet psykisk ohälsa. 

Samtalsgrupp – Återhämtningsguiden

"Återhämtningsguiden" är ett material framtaget av Jessica Andersson och Conny Allaskog, NSPH SKåne. Materialet har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden och består av praktiska tips och råd utifrån berättelser från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga, professionella och forskare inom området. 

START ONSDAG 8 SEPTEMBER
TID: 17.00–19.30
ANTAL TRÄFFAR: 5
PLATS: Brukarhuset i Mellringe, Örebro
PRIS: 200 kr, inklusive fika (100 kr. för FPSmedlem)

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

Begränsat antal platser, vi följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att minska smittspridning.

Stöd- och kamratgrupp, torsdagsgruppen

Är du bosatt i Örebro län och är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske nära vän till en person som lever med psykisk ohälsa och som är beroende av din omsorg? Då är du välkommen till gruppen för att träffa andra i liknande situation.

Alla i gruppen avger ett tystnadslöfte och vi stöttar varandra genom att utbyta erfarenheter, lyssna till varandra och ventilerar svårigheter. Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att tillsammans se möjligheter.  

START TORSDAG 9 SEPTEMBER
TID: 17.00–19.30
ANTAL TRÄFFAR: 6
PLATS: Brukarhuset i Mellringe, Örebro
PRIS: 200 kr, inklusive fika (100 kr. för FPSmedlem)

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

Begränsat antal platser, vi följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att minska smittspridning.

FPS

FPS arbetar för ett ökat inflytande och ökad förståelse inom den psykiatriska vården, både för den som insjuknat och för den anhörige. Tyngdpunkten är att se den anhörige som en resurs för vården och för rehabiliteringen av den närstående.

Föreningen betonar även vikten av det viktiga stödet till anhöriga i form av information om den närståendes sjukdom, vårdplan och möjligheten till stödsamtal. 


LÄS MER

Anhörigstöd SV Örebro län

Anhörigas insatser är avgörande för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få den vård och omsorg de behöver. Anhöriga finns i alla åldrar och det är viktigt att få stöd och kunskap. 

Läs gärna mer om hur vi på SV Örebro län arbetar med anhörigstöd, vad vi kan erbjuda och inspireras av kunskapshöjande material. 

LÄS MER