Tillbaka

Hur levde nunnorna i Riseberga kloster under medeltiden?

I BILD: VY ÖVER KLOSTERGÅRDEN MOT BÖNHUSET. FOTO: RISEBERGA REDIVIVA.

I Lekeberg hörs historiens vingslag kring det välbesökta klosterområdet vid Riseberga nunnekloster, ett medeltida kloster inom cisterciensorden. Allt började med en gåva från kungens näste man i slutet av 1100-talet, en gåva som skulle bli ett hem för nunnor i 350 år. Ett kultur
arv som vårdas, bevaras och levandegörs med guidade turer, föredrag och dokumentation tillsammans med vår samverkande förening Riseberga Rediviva. 

Allt började i slutet på 1100-talet då en mäktig jarl, kungens näste man, vid namn Birger Brosa skänkte en gåva till systrarna i Riseberga. De fick bland annat några fastigheter, en kvarn i Örebro och fiskevatten i Värmland och det var det här som låg till grund för Riseberga kloster som kom att bli ett hem för nunnor i 350 år.

Med hjälp av stora donationer växte klostret till en stor jordägare som hade egendomar i sex landskap; gods, betesmarker, kvarnar, skog, fiskevatten och humlegårdar.

Klostrets prakttid nådde sitt slut 1527 då dess egendomar drogs in av kronan för att sedan delas ut som belöning till personer som verkat i kungens tjänst. 1546 utbröt en omfattande brand till följd av ett blixtnedslag och därefter fick klostret förfalla.

Folkbildningen ger ett sammanhang för att berätta och sprida kultur: "Det är många som inte har en aning om hur det var på den tiden"

Wivianne Högman, foto Privat.jpegWivianne Högman, ordförande i Riseberga Rediviva, berättar att föreningen har ett väl fungerande samarbete med SV Örebro län som de värdesätter högt. För henne och föreningen betyder folkbildningen mycket. Den ger ett sammanhang för att informera om medeltiden, klostrets historia och nunnornas liv på Riseberga. 

– SV betyder mycket för oss och har alltid gjort. Genom samarbetet får vi stöd till våra guidade turer och en liten bok om Katarina Ulfsdotter som vi nyligen gett ut. Det är många som inte har en aning om hur det var på medeltiden. Att få möjlighet att berätta och sprida kultur är så kul och intressant, säger Wivianne. 

I BILD: WIVIANNE HÖGMAN/FOTO PRIVAT.

Efter lite krångel funkar E-tjänsten bra

Wivianne berättar även att föreningen har fått hjälp att ta några utvecklande steg inom den digitala världen. Redan 2021 började SV ställa om till digital rapportering via E-tjänsten, en plattform som måste användas av alla studieförbund från och med 2022. För många kan den här omställningen vara lite klurig, men med vilja och tålamod brukar det gå bra.

– Att få allt digitalt var nytt för oss och det var lite krångligt först. Men sen blev det bra och vi tycker att det går jättebra att sköta den biten digitalt nu. Och det har vi Stefan på SV Örebro län att tacka för, han har haft stort tålamod med oss och det är vi tacksamma för, fortsätter Wivianne.

Har din nyfikenhet väckts till liv, vilka var egentligen kvinnorna på klostret?

Ja, vilka var det egentligen som levde där. Vilka två stannade kvar på klostret i resterna efter branden, och var tog de andra nunorna vägen? Mellan april och oktober kan den som vill gå en guidad tur för att lära sig mer om klostret. 

– Vi startar upp från april till oktober vid förfrågningar, men det blir mest under sommarmånaderna. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med SV även denna säsongen, avslutar Wivianne. 

BRA ATT VETA

  • CICTERCIENSORDERN
    I Nationalencyklepedin står det "[…] munkar och nunnor som betraktar kloxtret Cîteaux (grundat 1098) som sitt moderkloster."

  • FAKTA OM KLOSTRET
    Faktan om nunneklostret baseras på textinnehållet till en broschyr som gavs ut 2007 av Örebro läns museum i samarbete med Lekebergs kommun, Länsstyrelsen Örebro län och Riseberga Rediviva.