Tillbaka

iMAGO breddar perspektivet på kultur!

SV har lång erfarenhet av att anordna folkbildningsverksamhet för att stärka personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras självklara rätt i samhället. Sedan 2021 har vi samverkat med föreningen Kultur och Kvalitet (KoK) för att bidra till att bredda perspektivet på kultur genom deras projekt Magasinet iMAGO

MAGASINET iMAGO är ett nationellt treårigt projekt som drivs av föreningen KoK med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets ledstjärna är artikel 30 i Funktionsrättskonventionen som handlar om allas rätt att ta del av kultur, och möjlighet att skapa kultur – inte bara i eget intresse, utan även för samhällets berikande. 

Magasinets innehåll skapas av redaktioner runt om i landet av deltagare med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. iMAGO lyfter både kultur som inte har en naturlig plats i samhällets kulturliv, och nya perspektiv på det etablerade kulturlivet. 

"ALLAS RÄTT ATT TA DEL AV OCH SKAPA KULTUR"

 


FILM SOM PRESENTERAR iMAGO.

SV finns med i huvudredaktionen

HOS OSS PÅ SV ÖREBRO LÄN jobbar Andreas Karlsson som spenderar halva sin tid som verksamhetsutvecklare inom funktionsrätt och digitalt stöd. Den andra hälften viger han åt iMAGO där han är ljudproducent på huvudredaktionen. 

Kerstin Björsson Kultur och Kvalitet-foto Martin Naucler..png– Alla våra artiklar publiceras digitalt på vår hemsida och finns inlästa av våra redaktionsmedlemmar. Andreas ansvarar för att ljudet håller god kvalitet, han jobbar även med film och marknadsföring och är med och påverkar projektets inriktning och genomförande, berättar Kerstin Björsson, från KoK och projektledare iMAGO. 

I BILD: KERSTIN BJÖRSSON, KoK OCH iMAGO. FOTO: MARTIN NAUCLÉR. 

Synliggör röster som vanligen inte hörs

ANDREAS BERÄTTAR ATT det är ett givande arbete att få vara en del i att bredda och lyfta synen på kultur, och samtidigt synliggöra kulturkreatörer vars röster vanligtvis inte hörs.

andreas-karlsson.png– Det är otroligt givande och framför allt viktigt, samhället måste lära sig att "funkisar" kan. Samtidigt behöver vi göra kulturen tillgänglig för de med intellektuell funktionsnedsättning och att sporra dem att ta plats i rum där de inte är vana att ta plats, säger Andreas. 

I BILD: ANDREAS KARLSSON, SV ÖREBRO LÄN.


"VI BREDDAR OCH LYFTER SYNEN PÅ KULTUR"

ANDREAS BERÄTTAR ÄVEN att en del i hans arbete går ut på att utbilda de olika redaktionerna inom ljudteknik för att inläsningen av artiklarna ska flyta på smidigt – både tekniskt och inläsarmässigt. På de viset kan projektet även rusta individerna med kunskap och resurser som de kan ha nytta av i framtiden, kanske för studier eller arbete. 

– Tillsammans med Andreas från SV hittade vi en bra lösning på utvecklingen av vår ljudproduktion och andra digitala lösningar, avslutar Kerstin.

Allmanna_arvsfonden.png

Relaterade artiklar

  • FUNKTIONSRÄTT

    Vi ger människor möjlighet att lära sig nya saker, skapa nya sociala kontakter och att vara delaktiga i samhället.

    Läs mer
  • FOLKHÄLSA

    Vi erbjuder verksamhet inom anhörigstöd och arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet och främja livslångt lärande.

    Läs mer