Filmer på olika språk: vaccin mot covid-19

En viktig del i att bekämpa coronaviruset som gör att människor blir sjuka i covid-19 är vaccin. Här kan du titta på filmerna: "Varför vi vaccinerar oss mot covid-19" och "Så här går vaccinationen för covid-19 till". 

FILMERNA FINNS PÅ ARABISKA, FARSI/PERSISKA, SOMALISKA OCH TIGRINJA
AVSÄNDARE FÖR FILMERNA ÄR: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen.

Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

  • Arabiska

  • Farsi/persiska

  • Somaliska

  • Tigrinja

Så här går vaccinationen för covid-19 till

  • Arabiska

  • Farsi/persiska

  • Somaliska

  • Tigrinja