Tillbaka

Jag har fått rättspsykiatrisk vård

Torsdagen den 25 februari var det äntligen dags att starta årets omgång av  vår föreläsningsserie Det vi inte pratar om. Denna kväll gästades vi av Emelie Lundin och Sten Lundin från projektet Inflytande i rättspsykiatrin, som syftar till att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Kvällen inleddes med en presentation av projektet och en beskrivning av rättspsykiatrin, vem vårdas där och vad innebär begreppet “allvarlig psykisk störning”? 

 • Längre ner kan du ta del begreppsförklaring och utdrag från föreläsningen. 

Det var närmare ett 50-tal deltagare från norr till söder som klivit in i det digitala rummet för att få lyssna till Sten som lättsamt och öppet berättade om sina erfarenheter av rättspsykiatrisk vård. Vi fick lära känna Sten som utbildat sig och arbetat inom vården och socialpsykiatrin. Året 2010 insjuknar han i ett dåligt mående och söker hjälp. Medicineringen hjälper inte och den psykiska ohälsan eskalerar, vilket leder till en händelse där han grips av polisen och en paragraf 7 utredning följer (en rättspsykiatrisk undersökning). 

Vi får sedan ta del av rättsprocessen och får förståelse för vilken betydelse en kunnig advokat har både för klienten och anhöriga. Med hjälp av behandlingar, program, stödpersoner och arbetsträning kommer Sten tillbaka.

“Det går att leva ett bra liv med kontinuerlig återhämtning och rätt stöd”

Föredraget avslutades med frågeställningar och vi väljer att ta med oss just denna, Stigma förstör så mycket för både individ och samhälle, hur kommer vi tillrätta med det?

STORT TACK till Sten och Emelie för att ni bidrog till ökad kunskap, förståelse och nya möten mellan människor! Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och fler tillfällen att lyfta detta viktiga område!

VAD ÄR RÄTTSPSYKIATRIN?

 • Den som begår ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård.

 • Brott som kan ge fängelse, t ex. misshandel, inkl. våld mot tjänsteman, dödligt våld, mordbrand, olaga hot inkl. hot mot tjänsteman, sexualbrott, egendomsbrott och rån.

VEM VÅRDAS I RÄTTSPSYKIATRIN?

 • Cirka 1500 personer (slutenvård) och 500 personer (öppenvård)
 • En heterogen grupp med mångfacetterad ohälsa
 • Schizofreni omkring 41-51%
 • Missbruk omkring 52-69%
 • > 90% har vårdats inom psykiatrin tidigare

  Källa: Socialstyrelsen 2019

VAD INNEBÄR BEGREPPET "ALLVARLIG PSYKISK STÖRNING"?

 • Juridiskt begrepp
 • Psykos/psykosliknande tillstånd
 • Depressioner med självmordsrisk
 • Psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art
 • Svåra personlighetssyndrom med impulsgenombrott av psykisk karaktär
 • Starkt tvångsmässigt beteende

  Källa: M.Wallnius, docent Rättspsykiatri Lund Universitet

LÄS MER OM PROJEKTET OCH HUR VI SAMARBETAR

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  (UPPDATERAT MED DATUM) Studiecirklar i "Din egenmakt" för dig med erfarenhet från rättspsykiatri, i samverkan med NSPH.

  Läs mer