Tillbaka

Kampanj mot orättvisa utbildningsmöjligheter

Idag startar SV Kulturcollege en nationell kampanj på Facebook. Kampanjen handlar om att visa på orättvisorna för personer som går ut gymnasiesärskolan gällande vidare studier.

Året är 2015 och det har aldrig funnits så många alternativ för studenter som går ut gymnasiet. Det handlar om drygt 42 universitet och högskolor, 3909 program och 11 278 kurser (antagning.se). Men för studenter från gymnasiesärskolan ser framtiden mörk ut... 0 högskolor och 0 universitet vänder sig till dem. Med denna kampanj vill vi synliggöra skillnaderna kring allas rätt till utbildning och uppmana till engagemang och ansvarstagande hos beslutsfattare. Vi undrar, ska det verkligen se ut såhär 2015?

SV Kulturcollege kommer att med start nu måndag 16 mars och en månad framåt att synliggöra skillnader till eftergymnasiala studier som finns mellan studenter från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Följ kampanjen på www.facebook.com/svkulturcollege