Tillbaka

Kultur i vården, vi ser hela människan

Att ha en meningsfull tillvaro och att ingå i en social gemenskap är oerhört viktigt för folkhälsan. På SV Örebro län arbetar vi för att skapa mötesplatser som främjar god folkhälsa och vi fortsätter vårt arbete med Kultur i vården. Genom Kultur i vården besöker våra två högläsare Elisabeth Sandberg och Ann Andersson olika äldreboenden i Örebro län för att läsa högt, sjunga och spela musik.

För äldre, sjuka och dementa kan högläsning vara det enda alternativet till att ta del av en bok, tidning eller tv. De har ofta svårt med synen och många har svårt att koncentrera sig på läsning. De är då viktigt att få det till sig på andra sätt då minnen kan dyka upp och öppna dörrar till livet som varit.

– Vi människor behöver en känsla av sammanhang, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Genom våra besök kan vi ge deltagarna detta. Vi besöker samma avdelningar varje vecka då det ger kontinuitet. På det viset lär vi känna deltagarna väl och de känner sig bekväma att närvara vid våra besök, berättar Ann.

När Ann och Elisabeth besöker boendena är det tydligt att musik är något väldigt viktigt som väcker många känslor, minnen, skapar glädje och samhörighet .

– Vi spelar låtar från förr som alla minns och det ger energi. Vi dansar också och många vill ha det som återkommande inslag. Det finns en glädje som är svår att beskriva och efter ett besök hos de boende känner man deras positiva energi. Vi ser hela människan, det ger en guldkant på tillvaron, fortsätter Ann.

Vi bidrar med kultur, gemenskap och stimmulans
Besöken på boendena är ett komplement till den övriga vården, när ordinarie personal har fullt upp med omvårdnad och praktiska detaljer kan högläsarna bidra med kultur, gemenskap och stimmulans. För vissa som inte har någon familj eller anhöriga är besöken en ljusglimt i vardagen; de blir sedda och uppskattade.

– Vi pratar om vad det är för dag, om det är någons namnsdag eller födelsedag. Vi sjunger och spelar några låtar, pratar om när sångerna var aktuella och om artisten. Musiken väcker ofta minnen från dansbanan och en del vill dansa, andra sjunger med och stampar takten. Lässtunden är också spännande. Vi summerar vad som hände förra gången och de som kommer ihåg berättar gärna för de andra, avslutar Elisabeth.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Kultur i vården eller känner du  kanske till ett äldreboende som behöver förgyllas lite mer kultur? Då får du gärna höra av dig till oss!

Elisabeth Sandberg Ann Andersson
Högläsare Högläsare
elisabeth.sandberg@sv.se ann.andersson@sv.se
070-228 62 61 -