Lättläst version saknas
Tillbaka

"Att hitta de snabba vägarna så som ni gör är guld värt"

Under tisdagen besökte landshövdingen för Örebro län, Maria Larsson, SV Örebro län. Hon fick lyssna till hur avdelningen jobbar inom olika områden som asylverksamhet, SV Kulturcollege, föreningsutveckling och kultur i vården.

Landshövdingen blev inbjuden tidigare i höstas för att komma och ta del av verksamheten i länet. Hon fick ta del av hur avdelningen jobbar på asylboenden med svenska och samhällskunskap, öppna caféer och barnverksamhet.

-Att hitta de snabba vägarna så som ni gör är guld värt, sa landshövdingen när hon fick lyssna till hur avdelningen jobbar med svenska och samhällskunskap på asylboenden i länet.

Vidare presenterade projektet SV Kulturcollege arbetet med att skapa en ny utbildningsform för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen förbereder individerna för arbete eller vidare studier. Den ständiga frågan lyder, kommer utbildningen att få fortsätta efter projektets tid? Ett lobbyarbete pågår därför parallellt med utbildning för att säkra dess framtid.

En stor del av SV Örebro läns verksamhet sker tillsammans med föreningar och organisationer. Landshövdingen fick lyssna till hur SV stöttar många föreningar ute på landsbygden med bland annat utbildningar, processdagar och marknadsföring. Idag finns totalt 170 aktiva föreningar som samarbetar med SV.

Slutligen presenterades området Kultur i vården, som huvudsakligen är studiecirklar och träffar på äldreboenden i syfte att stimulera deras sinnen. Det kan t.ex. handla om musiklyssning eller högläsning. Under 2015 har SV besökt ett 60-tal avdelningar/boenden.

- Det är härligt när man ser den gamla mannens fot trampa i takt med musiken, han som kanske annars inte rör sig alls, berättade Elisabeth Sandberg som jobbar med Kultur i vården i länet.