Tillbaka

Livet i balans – i Askersunds kommun

Sedan augusti 2022 har verksamhetsutvecklarna Ann och Ibbe jobbat för att stärka välmåendet hos seniorer på fyra orter i Askersunds kommun. Under hösten har de jobbat uppsökande och skapat aktiviteter utifrån ett livshjul i projektet "Livet i balans", med stöd från Askersunds kommun. 

Ann och Ibbe har utgått från ett “Livshjul” med olika teman för att undersöka hur olika delar i livet påverkar det fysiska och psykiska måendet. Ett gott välmående innehåller för de allra flesta en balans mellan Rörelse & återhämtning, Kost, Ekonomi, Boene & fysisk miljö, Personlig utveckling och relationer.

– Vi ville skapa aktiviteter för de som bor på mindre orter för att bidra till aktiviteter som ger delad glädje. Vi vill bidra till att fler får känna att de har någonstans att gå, att det finns någon som väntar på en och att man får lära sig något nytt och ha roligt, säger Ann. 

De packade fikakorgen och gav sig ut på tur

Ann och Ibbe ställde in siktet på Mariedamm och Zinkgruvan. De skrev ut affischer, packade fikakorgen och gav sig iväg för att visa upp sig och skapa kontakt.

– Vi ställde oss på en central plats för att möta nyfikna. Vi berättade om projektet och frågade vad de saknade, vad de skulle vilja göra. Det ledde bland annat till att vi kunde erbjuda musikunderhållning, föredrag om Mat och hälsa och en studiecirkel om mobiltelefoner, berättar Ibbe.

PROJEKTET FORTSÄTTER I VÅR 2023 och då styr duon kosan mot Hammar och Olshammar i Askersunds kommun. Planen är att fortsätta på ungefär samma sätt för att skapa fler hälsostärkande aktiviteter för seniorer. Och det är tydligt att det finns många delar i livet som påverkar individens välmående. 

– Det är så mycket som påverkar vårt mående. Rörelse och kost är så klart centrala delar. Men annat som kan påverka är ju till exempel att man saknar kunskap eller är osäker när det kommer till det digitala. Idag är det digitala så självklart i samhället, men om man inte behärskar det så hamnar man i ett slags utanförskap. Så det finns mycket som vi kan hitta på och lära oss mer om, avslutar Ann. 

I BILD: IBRAHIM "IBBE" ALTAMIMI, VERKSAMETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN.