Tillbaka

Livet som vuxen med funktionsnedsättning

Under vårterminen har vi, på initiativ av FUB Örebro erbjudit två digitala samtalsträffar under rubriken "Livet som vuxen". Vi har ytterligare tre träffar planerade i höst och vi vänder oss till dig som är anhörig eller närstående till någon som går tredje eller fjärde året på gymnasiesärskolan i Örebro län.

Engagemang och erfarenhet

När FUB Örebro kontaktade SV Örebro län ville vi självklart vara med! Det här är ett område och frågor som vi har jobbat med under lång tid. Vi har bland annat tagit fram SV Kulturcollege– en tvåårig eftergymnasial utbildning, och arbetat för att driva opinion, vi har träffat politiker och pratat i riksdagen.  

– Vi fungerar som ett stöd till föreningen och tillsammans utvecklar vi sätt för att nå ut med kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för att skapa kontakt med allmänheten. Området "Livet som vuxen" ligger oss varmt om hjärtat efter många års arbete för alla människors rätt till ett gott liv, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare. 

Livet som vuxen

Vid samtalsträffarna söker anhöriga svar på hur livet kommer att bli för deras barn efter gymnasietiden. ”Livet som vuxen” är digitala informations- och samtalsträffar via Zoom och under vårterminen genomfördes två träffar. Deltagare har berättat att ett digitalt upplägg ger båda vårdnadshavarna möjlighet att delta hemifrån, vilket är väldigt uppskattat.  

– Vi har fått värdefull hjälp från rektorer och lärare på gymnasiesärskolor för att nå ut med inbjudan till föräldrar och vårdnadshavare. Flera av deltagarna har varit nya för FUB, och vi vet att det finns ännu fler där ute som skulle kunna finna stöd i våra träffar, fortsätter Maria. 

SOM HIMMELRIKET
Under vårterminens två träffar fick deltagarna möjlighet att dela med sig av tankar och att ställa frågor om livet efter gymnasiesärskolan. På plats från FUB Carin och Margareta som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Med stöd av rapporten ”Fångad i fattigdom” framtagen av FUB (uppdaterad 2021) har vi pratat ekonomi och lärt oss mer om aktivitetsersättning, bostadstillägg, merkostnadsersättning, habiliteringsersättning och förmånsintyg med mera.

"DET ÄR SOM HIMMELRIKET, ATT FÅ SVAR PÅ SÅ MÅNGA AV SINA FRÅGOR"

SEPTEMBER HT 2021
I september är temat boende. Vad innebär grupp- eller servicebostad och hur går man till väga för att söka? Terminens första tillfälle sker onsdag den 8 september och är en del av vår föreningsvecka inom funktionsrätt, "Vecka 36". Är du intresserad och vill delta? Anmäl dig till Maria Östby för att ta del av möteslänk. 

8 september
Kl. 19–20
Vi välkomnar alltid nya deltagare

ILLUSTRATION: Hectornado

FUB

FUB är en intresseföreninging som driver lokalt, regionalt och nationellt arbete för att barn, unga och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna att leva ett gott liv. En förbättrad ekonmi är ett stort arbete som sker både nationellt och lokalt. 

FUB ÖREBRO LÄN
FUB Örebro är en av tre lokala föreningar som tillsammans bildar FUB Örebro län. Viktigt inslag i Örebro är bland annat rätten till stöd och hjälp att tillaga egna matlådor i servicebostäderna, något som gör det möjligt att påverka kostnaden för sin lunch. Jämfört med att behöva köpa färdiga matlådor. 

TILL FUB

Relaterade artiklar

 • Kontakt

  Kontakta Maria Östby, verksamhetsutvecklare folkhälsa.

  Läs mer
 • Funktionsrätt

  Vi ger människor möjlighet att lära sig nya saker, skapa nya sociala kontakter och att vara delaktiga i samhället.

  Läs mer
 • SV Kulturcollege

  Delfinansierat av Arvsfonden (2013-2016). Syftade till att personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle närma sig arbete...

  Läs mer
 • Föreningsutveckling

  Vi samarbetar med över 150 föreningar och erbjuder stöd genom utbildning, inspiration och gemensamma aktiviteter.

  Läs mer