Lättläst version saknas
Tillbaka

Digitala samtalsträffar om "Livet som vuxen med intellektuell funktionsnedsättning"

Under våren 2021 inledde vi ett samarbete med samtalsträffar under rubriken ”Livet som Vuxen” tillsammans med FUB Örebro kommun och Länsförbundet FUB i Örebro län. Träffarna vänder sig till dig som är förälder till någon med intellektuell funktionsnedsättning i gymnasiesärskolan. Tack vare att vi främst ses via Zoom har det blivit lättare för föräldrarna att delta.

För dig som är anhörig

LIVET SOM VUXEN syftar till att ge stöd och information till föräldrar vars barn snart kommer att lämna gymansiesärskolan och inleda livet som vuxen. Under 2021 arrangerade vi träffar med olika teman, exempelvis ekonomi, boende och godmanskap. Vid ett par tillfällen bjöd vi in representanter från olika organisationer för att få svar på olika frågeställningar som fanns i gruppen.

En önskan om att ses igen

DEN 25 JANUARI 2022  var det dags för gruppen att ses igen via Zoom. Årets första träff genomfördes efter en önskan inom gruppen att få ses igen.

Inför träffen tipsade vi deltagarna om ett antal webbinarium inom området, bland annat hos Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka). De som sett webbinarium delade med sig till de övriga i gruppen och det ledde till samtal om sjukvård för målgruppen;

– Hur säkrar vi möjligheterna till vård när personer inte kan ge uttryck för hur de mår, eller har svårigheter att ta sig till vården?

Andra områden som diskuterades var hälsa, fritid och möjligheterna till individuella behov av sociala sammanhang och aktiviteter.

– Det finns många områden som behöver förbättras och utvecklas för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi på SV Örebro län har under lång tid engagerat oss i frågor om fritid, ekonomi, hälsa, arbete och utbildning för målgruppen. Och vi kämpar vidare, och vi är otroligt glada att få göra det tillsammans med Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (FUB), säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

I BILD: EN PERSON DELTAR I DIGITALT MÖTE.

Besök från Förvaltningen för sociala insatser , Örebro kommun

DEN 23 FEBRUARI var det dags att koppla upp på Zoom för ytterligare en samtalsträff. Åter igen dök ansikten till personer som är föräldrar (eller anhöriga) till barn i gymnasiesärskoleålder – och som snart ska sträcka ut vingarna som vuxna.

Vid det här tillfället deltog Johanna Viberg, förvaltningschef vid Förvaltningen för sociala insatser, Örebro kommun. Det blev givande samtal om livssituationen för föräldrarna och barnen och deltagarna fick svar på flera av sina frågor. 

TRÄFFARNA ÄR EN värdefull kontaktyta och det är tydligt att vi som studieförbund kan bidra till att sammanföra människor för att skapa ett forum för ökad kunskap och bidra till deras möjlighet att påverka den egna livssituationen. I det här fallet i rollen som anhörig som stöttar en närstående med intellektuell funktionsnedsättning. 

– Deltagarna har många frågor och de önskar vägar för att nå information och belysa hur situationen ser ut för deras barn, och hur det är att vara anhörig, berättar Maria Östby. 

ILLUSTRATION: HECTORNADO