Tillbaka

Manifestation för folkbildningen

Varmt välkommen att delta i en manifestationen ”Ställ upp för folkbildningen”. Vi ser fram emot att ses på torget – glöm inte att bjuda in dina vänner! Ta gärna med ett plakat som talar om vad folkbildningen betyder för dig.

Vad vill vi med manifestationen?

Manifestationen syftar till att visa vad folkbildningen betyder och innebär. Vi hoppas att du vill vara med och visa att vi är många som deltar och bryr oss om folkbildningen.

Var och när är manifestationen?

  • Tisdag 28 november
  • Stortorget, Örebro
  • Kl.17.00-18:30

Det här händer under manifestationen

  • Vi bjuder på pepparkakor, glögg
  • Musik, tal, körsång, poesi och allsång.
  • Manifestationen teckenspråktolkas.

Därför manifesterar vi

Manifestationen arrangeras som en reaktion på beslut som innebär att det ekonomiska stödet från staten till folkhögskolor och studieförbund har och kommer att sänkas.

Såhär ser nedskärningarna ut

Inför detta år drogs satsningar på folkhögskolan motsvarande 500 miljoner kronor in. I budgeten som klubbas i riksdagen 29 november sänks stödet till studieförbunden med 250 miljoner för nästa år och till 2026 är nedskärningen totalt 500 miljoner kronor. Det innebär att ungefär en tredjedel av statsbidraget till studieförbunden försvinner.

Vad betyder folkbildning?

Folkbildning är sammanfattningsvis ett samlingsbegrepp för studieförbund och folkhögskolor och syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför den traditionella skolvärlden.

Jag vill hjälpa till!

Skriv gärna under följande namnlista:
https://www.mittskifte.org/.../studieforbunden-samlar...

Hashtags
Använd gärna följande hashtags i sociala medier om du skriver ett inlägg om manifestationen i dina sociala medier:

#studieförbundensamlarsverige
#folkhögskolanbildarsverige

Arrangörer:

Vi som arrangerar är studieförbund, rörelsedrivna folkhögskolor, RF-SISU och amatörteaterföreningar i Örebro län med hjälp av vår intresseorganisation Örebro läns bildningsförbund.