Tillbaka

Mersmak Röjsåg, socialt kunskapsutbyte

Som mark- och skogsägare kan man vara ganska ensam med stora frågor och funderingar kring hur man bäst, och mest effektivt, vårdar och tar hand om sin skog. Detta är frågor som Mellanskog/LRF jobbar med dagligen och under våren 2020 ville de samla mark- och skogsägare i länet för att kombinera social gemenskap med ökad kunskap och kunskapsutbyte.

Lars-Åke Letskog och Oskar Gerdin från Mellanskog/LRF kontaktade Stefan Strömgren, verksamhetsutvecklare på SV Örebro län, för att berätta om konceptet Mersmak Röjsåg. Mersmak Röjsåg syftar till att, genom fysiska träffar, samla länets mark- och skogsägare för att prata om hur man vårdar sin skog.

LRF är en av SV:s grundorganisationer och vi har en lång historia av ett gott samarbete och självklart ville vi bidra till att nå ut till fler som jobbar med att vårda sin skog, och i det långa loppet bidra till välmående skogar och en stark biologisk mångfald.

Fem upptaktsträffar, över 200 deltagare

Under våren 2020 arrangerade vi fem stycken upptaktsträffar till Mersmak Röjsåg på olika platser i länet. Upptaktsträffarna ägde rum i Närkes Kils församlingshem (Örebro), Fiskingegården (Örebro) och Snavlunda (Askersund), Lindesbergs Arena (Lindesberg) och Labbsand (Karlskoga). Totalt lockade träffarna 240 deltagare som fick information och tips kring hur man kan ta sig an den stora uppgiften att vårda sin skog.

Mellanskog/LRF uppmuntrade till ett angripssätt där man försöker att göra lite då och då eftersom det är omöjligt att göra allt på en gång. De föreslog att man planerar in ett eller två tillfällen i månaden då man går ut i sin skog för att röja och sondera terrängen under ett par timmar.

Fantastiskt gensvar från mark- och skogsägare

Det var uppskattade träffar med väldigt god uppslutning och många av deltagarna hade frågor om sin skog och hur man kan tänka. Stefan Strömgren var på plats vid tre av fem tillfällen för att informera om SV:s verksamhet och möjligheten till att starta kurser,  studiecirklar eller tematräffar tillsammans med oss. Han berättade även om det fina samarbetet mellan SV och Mellanskog/LRF.

Stefan är tagen av det stora gensvaret från länets mark- och skogsägare, och både Lars-Åke och Oskar instämmer;

"Vi hade väntat oss att det skulle bli ett fint gensvar, men det här är över förväntan"

Teorikväll lockade 190 deltagare

Som ett andra steg i Mersmak Röjsåg anordnades en teorikväll på Scandic Västhaga i Örebro för de som visat intresse till att fördjupa sig ytterligare i frågor kring hur man vårdar sin skog genom avverkning och röjning. Teorikvällen lockade 190 personer som fick ökad kunskap och förståelse för vikten av att ta hand om sin skog – och hur man kan göra.

Vi finns kvar när pandemin har lagt sig

Teorikvällen var ett av sex planerade tillfällen som skulle ske under våren men på grund av den rådande situationen med coronapandemin som har tagit ett fast grepp om världen var vi tvugna att ställa in.

Ambitionen är att fortsätta arbetet med Mersmak Röjsåg när pandemin har lagt sig. Då hoppas vi kunna genomföra de planerade butiksträffarna med information och genomgång av verktyg och maskiner, ytterligare en teorikväll och en praktisk skogsdag då vi tränar på avverkningsteknik samtidigt som alla får en chans att umgås. Hela konceptet avslutas med en uppsamlingsträff där vi summerar och utvärderar våra erfarenheter av Mersmak Röjsåg.