TILL DE POLITISKA PARTIERNA: 
Hjälp oss att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

"Mitt val" finns i er kommun!

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Därför arrangerar vi studiecirkeln ”Mitt val” där deltagarna får lära sig om demokrati och politik. Syftet är att rusta dem med kunskap om hur svensk demokrati är uppbyggd, och de får även hjälp att söka svar på sina frågor om politik. 

Lättläst information

En anledning till det låga valdeltagandet beror på att det finns för lite lättläst information om vad partierna vill på lokalt och regionalt plan. Har ni lättläst information om er lokala/regionala politik? Kan ni i så fall hjälpa oss att få tillgång till den?

OM NI INTE HAR LÄTTLÄST INFORMATION kan ni gå vår onlineutbildning ”Bli en lättläst politiker!”. Ni får lära er grunderna i hur man skriver lättläst. Utbildningen är kostnadsfri, öppen för alla och flexibel – läs i din egen takt.

Lättpratad valdiskussion

Strax innan valet anordnar vi en lättpratad valdiskussion. Då får deltagarna möjlighet att ställa frågor om politik direkt till er. Alla partier som har en plats i fullmäktige/riksdag kommer att få en inbjudan.

KONTAKT

Pernilla Löfquist Wedin
Verksamhetsutvecklare, SV Örebro län
pernilla.wedin@sv.se 
070-855 55 06

Relaterade artiklar

  • Ökat valdeltagande genom Mitt val

    ÖREBRO LÄN: Pernilla berättar om Mitt val; studiecirkel om demokrati och politik, för dig med intellektuell funktionsnedsättning.

    Läs mer
  • MITT VAL

    Studiecirkel om demokrati, politik och samhällsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

    Läs mer