Tillbaka

När minnet sviktar - föreläsning om demens

Tisdagen den 3 mars kan du lyssna till Hans-Inge Lindeskov, leg.sjuksköterska
och Margareta Svensson, förbundskonsulent som pratar om vad demens är.

Vad är demens?
* Utredning, diagnostik och behandling
* Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom?
* Anhörigas livssituation och behov av stöd
* Demensförbundets verksamhet
* Hur kan en lokal Demensförening stödja demenssjuka och anhöriga?

Medverkande: Stina-Clara Hjulström, Demensförbundets ordförande

Plats: Tulegatan 8, Brolyckans seniorboende, Örebro
Tid: Tisdag 3 mars kl.14.00-16.00 och kl.18.00-20.00

Ingen föranmälan krävs.
Föreläsningen sker i samarbete med Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Örebro kommun.